• Árangur og mikilvægi bólusetninga - sögulegt samhengi.

   Þórólfur Guðnason; Embætti landlæknis (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2018-04)
  • Samskiptaboðorðin: frá hugmynd að veruleika

   Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir; Nýburagjörgæsludeild Barnaspítala Hringsins (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2018-02-16)
  • Læknafélag Íslands 100 ára - Læknar í verkfalli

   Gylfi Dalmann Aðalsteinsson; Viðskiptadeild Háskóla Íslands (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2018-02)
  • „Það er fróðlegt og krefjandi að vinna í teymi“- Þverfræðilegt nám á heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands: þriggja ára þróunarverkefni

   Sóley S. Bender; Andri St. Björnsson; Anna Bryndís Blöndal; Guðlaug Kristjánsdóttir; Inga B. Árnadóttir; Ólöf Guðný Geirsdóttir; Þorvarður Jón Löve; Ólöf Ásta Ólafsdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2018)
  • „Með hreinum höndum“ - Handhreinsun á Landspítala

   Ásdís Elfarsdóttir Jelle; Heiða Björk Gunnlaugsdóttir; Þórdís Hulda Tómasdóttir; 1 Deildarstjóri sýkingavarnadeildar Landspítala. 2 hjúkrunarfræðingur á sýkingavarnadeild Landspítala. 3 hjúkrunarfræðingur á sýkingavarnadeild Landspítala. (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2018)
  • Þunglyndi og Parkinsonsveiki

   Marianne E. Klinke; Arna Hlín Ástþórsdóttir; Rakel Gunnlaugsdóttir; Jónína H. Hafliðadóttir; 1) Taugalækningadeild B2, Landspítala-háskólasjúkrahúsi og hjúkrunarfræðideild, háskóla Íslands 2) Sjúkradeild HSU, Vestmannaeyjum 3)4) Taugalækningadeild B2, Landspítala-háskólasjúkrahúsi (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2018)
   Núverandi hjúkrunarmeðferð fyrir einstaklinga með parkinsonsveiki (PV) miðar að því auka lífsgæði þeirra. Það felur í sér að greina og meðhöndla einkenni sem skipta máli fyrir hvern og einn einstakling. Líta má á hjúkrunarfræðinginn sem nokkurs konar leiðsögumann sem styrkir einstaklinginn í því að bregðast við sjúkdóms tengdum erfiðleikum á viðeigandi hátt. Þunglyndi er algengt vandamál sem skerðir lífsgæði hjá fólki með PV. Markmiðið með þessari fræðslugrein er að bæta þekkingu hjúkrunar - fræðinga og annarra heilbrigðisstarfsmanna á þunglyndi parkinsonssjúklinga ásamt því að kynna nýjan fræðslubækling um efnið.
  • Lækning, trú og töfrar - samþætting og þróun fram yfir siðaskipti

   Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir; Stofnun Árna Magnússonar (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2017-12-06)
   Tengsl lækninga við trú og töfra eru þekkt frá fornu fari af elstu bókum og samofin langt fram eftir öldum. Lækningar og lyfjagerð voru stundaðar og þróaðar í klaustrum, bæði hérlendis og á meginlandi Evrópu. Úr klaustrunum færðust þessi vísindi yfir í háskólana eftir því sem þeir urðu til. Samhliða þróuðust alþýðulækningarnar sem áfram voru iðkaðar um alla Evrópu, sprottnar af hinum lærðu, fornu lækningum. Á það ekki síst við um grasalækningarnar sem eru fyrsta form og grundvöllur nútíma lyflækninga. Hér á eftir verður nánar vikið að samþættingu trúar, töfra og lækninga í elstu íslensku heimildum. Litið verður til bókmenntaarfsins, elstu lækningahandrita og ekki síst galdrarita 17. aldarinnar sem urðu tilefni brennudóma yfir fjölda Íslendinga eftir að galdraofsóknirnar í Evrópu teygðu anga sína hingað til lands. Í þessum heimildum má greina ákveðna þróun sem sýnir að 16. og 17. öld voru þekkingarlegt hnignunarskeið hvað lækningar varðar. Lærðar lækningar voru um þær mundir skammt á veg komnar líkt og í nágrannalöndum og óljós skil milli lærðra og leikmanna. Á sama tíma og fólk var brennt á báli fyrir það sem í galdraskræðurnar var skráð iðkuðu menntamenn danska ríkisins lækningar sem vert er að bera saman við fyrrnefndar heimildir og spyrja: Hvar lágu skilin milli töfra og vísinda – milli læknis og galdramanns?
  • Svefn og vaktavinna

   Björk Bragadóttir; Embla Ýr Guðmundsdóttir; Fannýj B.M. Jóhannsdóttir; Harpa Júlía Sævarsdóttir; Hjördís Jóhannesdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-12-01)
  • Vellíðan skjólstæðinga og starfsfólks á hjúkrunarheimili með trúarlegri aðstoð

   Jón Jóhannsson; Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-12-01)
  • „Allir þekkja mína framtíð betur en ég sjálf “

   Freyja Haraldsdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-12-01)
  • Margnota búnaður á heilbrigðisstofnunum er varasamur sjúklingum

   Þórdís Hulda Tómasdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-12-01)
   Á heilbrigðisstofnunum er margtsem getur haft áhrif á öryggisjúklinga. Eitt af því er hætta á sýkingum sem geta leitt til alvarlegri veikinda og lengri dvalar á sjúkrahúsum, aukins kostnaðar og jafnvel valdið dauða. Árlega er talið að allt að 5–10% allra sem leggjast inn á vestræn sjúkrahúsfáispítalasýkingu af einhverju tagi. Algengastar eru þvagfærasýkingar, skurðsárasýkingar, neðri öndunarvegasýkingar og blóðsýkingar, en að meðaltali lengist dvöl sjúklinga um þrjá legudaga óháð tegund sýkingar (European Centre for Disease Prevention and Control, 2015). Á Landspítalanum var tíðni spítalasýkinga 7,1% árið 2016. Það þýðir að miðað við fjölda innlagna fengu tæplega 1800 einstaklingar spítalasýkingu, eða hátt í 5 sjúklingar á dag! Ljóst er að afar mikilvægt er að koma í veg fyrirsýkingar til að auka öryggi sjúklinga og starfsmanna.
  • Áhættu- og gæðastjórnun: Verklag við mænurótardeyfingar í fæðingu

   Katrín Sif Sigurgeirsdóttir (Ljósmæðrafélag Íslands, 2017-12)
  • Hópmeðgönguvernd: Er það eitthvað fyrir okkur?

   Ella B Rögnvaldsdóttir; Emma Swift; Helga Gottfreðsdóttir, (Ljósmæðrafélag Íslands, 2017-07)
  • Næringarmeðferð í mæðravernd á Íslandi staða þekkingar og framtíðarsýn

   Ingibjörg Gunnarsdóttir; Næringarstofu Landspítala (Ljósmæðrafélag Íslands, 2017-07)
  • Nýburagula og nýjungar í meðferð

   Ásta Dan Ingibergsdóttir (Ljósmæðrafélag Íslands, 2017-07)
  • Forvarnir og einkenni krabbameina

   Nanna Friðriksdóttir; Sigrún Lillie Magnúsdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-05-03)
  • Geðheilbrigði til framtíðar: Hlutverk geðhjúkrunarfræðinga í geðrækt, forvörnum og meðferð

   Aðalbjörg Finnbogadóttir; Sviðstjóri fagsviðs Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-05-03)
  • Kynheilbrigði krabbameinssjúklinga

   Þóra Þórsdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-05-03)
  • Fólk, sem greinist með krabbamein, þarf góða endurhæfingarþjónustu

   Rannveig Björk Gylfadóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-05-03)
  • Krabbamein kemur okkur öllum við

   Rannveig Björk Gylfadóttir; Kristín Sigurðardóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017-05-03)