Journal Articles

Tímaritsgreinar

Collections in this community

Recent Submissions

 • Haploinsufficiency of KMT2D is sufficient to cause Kabuki syndrome and is compatible with life.

  Luperchio, Teresa Romeo; Applegate, Carolyn D; Bodamer, Olaf; Bjornsson, Hans Tomas; 1 McKusick-Nathans Department of Genetic Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA. 2 Division of Genetics and Genomics, Department of Pediatrics, Boston Children's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA. 3 Broad Institute of MIT and Harvard University, Cambridge, MA, USA. 4 Department of Pediatrics, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA. 5 Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland. 6 Landspitali University Hospital, Reykjavik, Iceland. (Wiley, 2019-12-08)
  We present the first patient described with haploinsufficency of KMT2D leading to Kabuki syndrome. Deletion of KMT2D has been thought to be lethal, but here we describe a patient with KMT2D deletion and classical Kabuki syndrome phenotype.
 • Greetings from the land of snow where the hot springs glow.

  Arnarson, Eirikur Orn; University of Iceland (Association for Behavioral and Cognitive Therapies; US, 2016-10)
 • The Process of Writing When English is Your Second Language

  Svavarsdottir, Erla Kolbrún; Faculty of Nursing, School of Health Sciences, University of Iceland (UI) and at Landspitali University Hospital (LUH) (Wiley-Blackwell, 2016-10)
 • Byltur eldra fólks – Hvert er umfang vandans?

  Guðrún Magnúsdóttir; Guðfinna Björnsdóttir (Félag íslenskra sjúkraþjálfara, 2012)
 • Hugleiðingar um tjáskipti í sjúkraþjálfun – tvö dæmi

  Nanna Þórunn Hauksdóttir; Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsö (Félag íslenskra sjúkraþjálfara, 2012)
 • Gagnreynd sjúkraþjálfun - Kraftur og þróun í þitt starf - Samantekt úr erindi á Degi sjúkraþjálfunar 2. mars 2012

  Sólveig Ása Árnadóttir; Þjóðbjörg Guðjónsdóttir (Félag íslenskra sjúkraþjálfara, 2012)
 • Sjúkraþjálfun á Íslandi og í Danmörku

  Elfa Dögg S. Leifsdóttir; Ómar Örn Jónsson (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • „Mitii - Move it to improve it“ ný þjálfunaraðferð fyrir börn með CP

  Stefán Örn Pétursson (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • Ungbörn með ósamhverfu í hálshreyfingum - þjónusta á Æfingastöðinni

  Birna Björk Þorbergsdóttir; Guðrún Ágústa Brandsdóttir (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • Heilsuskólinn

  Jóna Þorsteinsdóttir (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • CPEF, CP Eftirfylgni

  Guðbjörg Eggertsdóttir (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • Þjálfun barna hjá Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra

  Guðlaug Sveinbjarnardóttir; Margrét Þórisdóttir; Jónína Guðmundsdóttir (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • Gönguhermir - Þróun í takt við tímann

  Þjóðbjörg Guðjónsdóttir (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • Meðhöndlun mjóbaksverkja – tími til breytinga?

  Þorvaldur Skúli Pálsson (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • Er þjónusta barna með hreyfihömlun fjölskyldumiðuð? Mat foreldra á þjónustu sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga

  Unnur Árnadóttir; Snæfríður Þóra Egilsson (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
  The importance of being family centered when providing services to children with a disability has been highlighted in recent years. The purpose of this study was to examine how parents of children with physical disabilities view the therapy services their children receive and how family-centered those services are. Data was gathered using the Measure of Processes of Care (MPOC20). In all, parents of 88 children with cerebral palsy (CP), spina bifida or neruomuscular diseases participated in the study. The findings indicate that parents view the therapy services of physical therapists, occupational therapists and speech therapists as family-centered up to a certain degree. Overall, the service was considered to be respectful, supportive, coordinated and comprehensive. Service providers empower the parents, and, together they work in partnership toward a common goal. There is, however a lack of provision of general and specific information, such as regarding the child´s impairment, therapy goals, and information sources. The results reflect the importance of therapists sharing information and working closely with parents of children with disabilities
 • Rannsóknir og sjúkraþjálfun á Don Gnocchi stofnuninni í Mílanó

  Jóhanna Jónsdóttir (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
 • Hlutlægt og huglægt mat á árangri Nuss skurðaðgerðar við holubringu (pectus excavatum) ári eftir skurðaðgerð

  Bjarni Torfason; María Ragnarsdóttir; 1) Landspítala og Háskóla Íslands 2) Landspítala og Sjúkraþjálfaranum Hafnarfirði (Félag sjúkraþjálfara, 2013)
  Markmiðið þessarar framsýnu þversniðsrannsóknar er að meta álit sjúklings á útliti brjóstkassa síns og áhrif Nuss skurðaðgerðar vegna holubringu á lungnastarfsemi, líkamsþol og öndunarhreyfingar. Aðferðir: Þátttakendur voru 18 drengir og ungir menn, 10 - 24 ára með Haller index > 3.2 sem fóru í Nuss aðgerð á tímabilinu 18.02.2010 - 27.03.2012. Lungnarýmd, öndunarhreyfingar, líkamsþol og álit sjúklings á útliti eigin brjóstkassa var metið fyrir skurðaðgerð og ári eftir skurðaðgerð. Allar mælingar verða endurteknar 6 mánuðum eftir brottnám spangar. Lýsandi tölfræði og pöruð próf voru notuð við úrvinnslu gagna með SPSS tölvuforriti 11. útgáfu. Niðurstöður: Meðalaldur þátttakenda var 17±3 ár, meðal líkamsþyngdarstuðull 22,50±3,5 kg/m2 og 15 stunduðu líkamsrækt. Marktækur munur (p=.001) var á hreyfingum kviðar við djúpa öndun fyrir og ári eftir Nuss aðgerð og einnig á ánægju þátttakenda með útlit brjóstkassa p=.002. Lungnarýmd breyttist hins vegar ekki marktækt. Munur á meðal þoltölu fyrir og ári eftir skurðaðgerð var ekki marktækur. Ályktun: Niðurstöður ári eftir Nuss skurðaðgerð sýna mikla ánægju þátttakenda með útlit bringunnar eftir aðgerðina og marktæka aukningu á öndunarhreyfingum kviðar.
 • Áhrif ökklateipinga á vöðvavirkni langa dálklæga við innsnúningsálag

  Hrefna Eyþórsdóttir; Ragnheiður Guðrún Magnúsdóttir; Rúnar Pálmarsson; Tinna Rúnarsdóttir; Kristín Briem (Félag sjúkraþjálfara, 2014)
  Bakgrunnur: Ökklatognanir eru algengar í íþróttum og er starfrænn stöðugleiki í ökklalið mikilvægur til að varna þessum meiðslum. Hlutverk langa dálklæga vöðva er að auka starfrænan stöðugleika með því að takmarka innsnúning ökklaliðar. Teipingar með hvítu íþróttateipi (HT) hafa verið notaðar til að varna innsnúningi í ökkla með góðum árangri. Kinesioteip (KT) er önnur tegund teips sem mun minna hefur verið rannsakað og var því tilgangur rannsóknarinnar að kanna áhrif þessara teiptegunda á virkni langa dálklæga vöðva við innsnúningsálag hjá starfrænt stöðugum og starfrænt óstöðugum íþróttamönnum. Aðferð: Fimmtíuogeinn leikmaður í efstu deildum karla í knattspyrnu, körfuknattleik og handknattleik gengust undir starfrænt stöðugleikapróf fyrir ökkla og svöruðu spurningalista. Út frá niðurstöðum stöðugleikaprófsins voru leikmenn með 15 stöðugustu og 15 óstöðugustu ökklana valdir til frekari mælinga. Yfirborðsvöðvarafrit var tekið af langa dálklæga vöðva við 15° innsnúningsálag á jafnvægisbretti. Hver leikmaður var mældur þrisvar sinnum; með HT, KT og óteipaður (OT). Röðun mælinga var slembiröðuð og ANOVA fyrir endurteknar mælingar notuð til tölfræðilegrar úrvinnslu gagna. Niðurstöður: Leikmenn með starfrænt óstöðugan ökkla voru með marktækt meiri meðaltalsvöðvavirkni (p = 0,011) og hámarksvöðvavirkni (p = 0,025) fyrstu 500 ms. eftir innsnúningsálag. Marktækt meiri meðaltalsvöðvirkni langa dálklæga vöðva fannst þegar ökkli var teipaður með HT borið saman við OT (p = 0,037). Kinesioteip hafði ekki marktæk áhrif á meðaltals- og hámarks vöðvavirkni langa dálklæga vöðva. Hvorki stöðugleiki né ástand hafði marktæk áhrif á lengd tíma frá áreiti að hámarksvöðvavirkni langa dálklæga vöðva. Ályktun: Hvítt íþróttateip eykur hugsanlega virkan stöðugleika um ökkla með því að auka virkni langa dálklæga vöðva. Kinesioteip virðist ekki hafa áhrif á vöðvavirkni hvað varðar viðbragðstíma eða magn og hefur því takmarkað gildi sem fyrirbyggjandi aðgerð.

View more