• Er gefið of mikið blóð á Íslandi?

   Þorbjörn Jónsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2014-01)
  • Er gefið of mikið blóð á Íslandi?

   Þorbjörn Jónsson; Blóðbankinn, Landspítali (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2014)
  • Í aðdraganda kosninga

   Þorbjörn Jónsson; Landspítali, Reykjavík, Landspitali University Hospital, Reykjavík (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2016-09)
  • Ný ríkisstjórn - ný stefna í heilbrigðismálum?

   Þorbjörn Jónsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2017-02-03)
  • Ný sjúkratryggingalög : einkarekstur eða einkavæðing? [ritstjórnargrein]

   Þorbjörn Jónsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2008-10-01)
   Síðastliðið vor lagði heilbrigðisráðherra fram frumvarp til laga um sjúkratryggingar. Frumvarpið fól í sér töluverðar breytingar á innra skipulagi heilbrigðisþjónustunnar og var það gagnrýnt hve skammur tími var gefinn til þess að reifa þetta mikilvæga mál. Niðurstaðan varð að fresta frumvarpinu sem þannig varð ekki að lögum fyrr en nú á haustdögum. Megingagnrýnin hefur verið sú að ýtt sé undir einkavæðingu og þannig yrði því félagslega heilbrigðiskerfi sem Íslendingar hafa búið við í áratugi og sátt hefur ríkt um kollvarpað. Með einkavæðingu er átt við það að þjónustan sé veitt af einkaaðilum og að beinn kostnaður sjúklinga við að nýta sér þjónustuna vaxi. Það gæti leitt til þess að menn neyddust til að kaupa sínar eigin sjúkratryggingar hjá tryggingafélögum. Það má vissulega spyrja sig hvort það sé réttmæt gagnrýni að lögin séu skref í átt til einkavæðingar. Til að meta það þarf að skoða lagatextann gaumgæfilega, innihald hans og anda.
  • Starfsendurhæfingarsjóðir og atvinnutengd starfsendurhæfing

   Þorbjörn Jónsson; Landspitali The National University Hospital, Reykjavík, Iceland (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2012-07)
  • Vá fyrir dyrum í heilbrigðiskerfinu

   Þorbjörn Jónsson; Landspítali Hringbraut (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2014-11)