• Á að framkalla fæðingu vegna aldurs kvenna?

   Helga Valgerður Skúladóttir; Ólöf Ásta Ólafsdóttir; Birna Gerður Jónsdóttir; Landspítali, meðgöngu og sængurlegudeild 22A, landspítali, fæðingarvakt 23B, námsbraut í ljósmóðurfræði við Hjúkrunarfræðideild Háskóli Ísands, (Ljósmæðrafélag Íslands, 2016)
   Barneignaraldur hefur farið hækkandi í þróuðum löndum síðustu áratugi. Hækkaður aldur kvenna á meðgöngu hefur verið tengdur við aukna tíðni meðgöngukvilla, sjúkdóma og verri útkomu fæðingar. Víða hafa verið settar fram vinnureglur um framköllun fæðingar til þess að bæta útkomu fæðingar meðal eldri kvenna. Framköllun fæðingar er mikið inngrip í eðlilegt fæðingarferli og hefur verið tengt við ýmsa fylgikvilla, því er mikilvægt að skoða ávinning hennar vel. Eldri konur á meðgöngu eru konur 35 ára og eldri en áhrif aldurs á meðgöngu og fæðingu er mest hjá 40 ára og eldri. Aukin meðgöngulengd hjá þeim er talin tengjast hlutfallslega fleiri andvana fæðingum. Framköllun fæðingar virðist réttlætanlegt við 39‒40 vikna meðgöngu hjá konum 40 ára og eldri. Niðurstöður eru byggðar á fræðilegri samantekt á rannsóknum um efnið en þó skal árétta að þörf er á frekari rannsóknum. Ávallt gildir einstaklingsbundið og upplýst val kvenna um framköllun fæðingar vegna aldurs. Þörf er á almennri umræðu í samfélaginu um barneignaraldur. Mikilvægt er að ljósmæður og annað heilbrigðisfagfólk veiti ungu fólki fræðslu vegna ákvörðunar um barneignir, og áhrif þess að seinka barneignum.
  • Svefn hjá vaktavinnufólki

   Erla Björnsdóttir (Ljósmæðrafélag Íslands, 2016)
  • Vellíðan í vinnu, hvað getum við gert til að efla hana?

   Stefanía Guðmundsdóttir; Landspítali, meðgönguog sængurlegudeild 22A (Ljósmæðrafélag Íslands, 2016)
  • Notkun morfínskyldra lyfja í fæðingu og áhrif þeirra á nýburann

   Elín Árnadóttir; Íris Elva Jónsdóttir; Sveinbjörn Gizurarson; Háskóli Íslands (Ljósmæðrafélag Íslands, 2016)
  • Klóróform á Íslandi – meira en 100 ára saga

   Jón Sigurðsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-10)
  • Voru lækningaplöntur ræktaðar á Íslandi á miðöldum?

   Vilhjálmur Lúðvíksson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-10)
  • HbA1c 7% verður 53 mmól/mól ný eining frá 1. mars 2015

   Ingunn Þorsteinsdóttir; Rafn Benediktsson; Ísleifur Ólafsson; Ragnar Bjarnason (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-02)
  • Hvað telst vera æskilegt gildi D-vítamíns í blóði?

   Laufey Steingrímsdóttir; Gunnar Sigurðsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-02)
  • Saga læknisfræðinnar: Tölvuvæðing læknisfræðigagna

   Helgi Sigvaldason (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-01)
  • Góð ráð við hjúkrun sjúklinga með Parkinsonveiki

   Jónína H. Hafliðadóttir; Helga Jónsdóttir; Marianne E. Klinke; Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands (Félag íslenskar hjúkrunarfræðinga, 2015)
  • Krókurinn: Árangursrík aðferð til að bregðast við axlarklemmu í fæðingu

   Björg Sigurðardóttir; Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (Ljósmæðrafélag Íslands, 2014-12)
  • Læknablaðið 100 ára. Guðmundur Hannesson

   Jón Ólafur Ísberg (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2014-12)
  • Úr sögu læknisfræðinnar. Solveig Pálsdóttir ljósmóðir

   Guðrún Úlfhildur Grímsdóttir (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2014-12)
  • Guðmundur Björnsson landlæknir - 150 ára minning

   Páll Ásmundsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2014-11)
  • Læknablaðið 100 ára. Saga og þróun Krabbameinsfélags Íslands

   Laufey Tryggvadóttir; Læknadeild Háskóli Íslands (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2014-10)
   Gott heilbrigðiskerfi telst til sjálfsagðra mannréttinda í vestrænum samfélögum og þar er vel menntað heilbrigðisstarfsfólk sá grunnur sem allt hvílir á, ásamt fjármagni frá hinu opinbera, en öflug félagasamtök geta einnig lagt lóð sitt á vogarskálarnar. Stórstígar framfarir urðu í heiminum á síðustu öld á sviði krabbameinsmeðferðar, greiningar, rannsókna og forvarna. Þessar framfarir skiluðu sér hratt og vel til Íslendinga og þar átti Krabbameinsfélagið drjúgan hlut að máli. Félagið vann brautryðjendastarf í fræðslu til almennings,bæði varðandi einkenni krabbameina og forvarnir gegn þeim. Það beitti yfirvöld þrýstingi og safnaði fé til kaupa á tækjum og byggingar húsnæðis fyrir krabbameinslækningar. Félagið hóf skráningu krabbameina, stundaði rannsóknir á orsökum og eðli þeirra og byggði upp þekkingu á faraldsfræði krabbameina. Grunnur var lagður að enn dýpri þekkingu þegar líffræðilegar rannsóknir bættust við hjá félaginu, auk styrkveitinga til vísindamanna utan þess. Félagið hefur í áratugi rekið vel skipulagða leit að krabbameinum og á vegum þess hófst líknarmeðferð á Íslandi með stofnun og rekstri Heimahlynningar. Alla tíð hefur félagið stutt dyggilega við krabbameinsgreinda einstaklinga og ættingja þeirra og rekur nú sérstaka Ráðgjafarþjónustu í því skyni.
  • Læknablaðið 100 ára. Hjartalækningar fyrir hálfri öld

   Árni Kristinsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2014-09)
  • Læknablaðið 100 ára. Rannsóknarstöð Hjartaverndar, fortíð og nútíð

   Vilmundur Guðnason; Nikulás Sigfússon; Gunnar Sigurðsson; Rannsóknarstöð Hjartaverndar (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2014-09)
   Rannsóknarstöð Hjartaverndar tók til starfa haustið 1967. Megintilgangur hennar var að kanna algengi hjarta- og æðasjúkdóma á Íslandi sem þá voru í miklum vexti og finna helstu áhættuþætti þeirra svo unnt yrði að beita árangursríkum forvörnum. Reykjavíkurrannsókn Hjartaverndar var sett af stað í þessum tilgangi sama ár og náði til allra karla og kvenna fæddra 1907-1935 sem bjuggu á stór-Reykjavíkursvæðinu. Alls tóku þátt í rannsókninni tæplega 20 þúsund manns, eða rúmlega 70% þeirra sem boðin var þátttaka. Eftirlifandi hópur, tæplega 6000 einstaklingar, er uppistaðan í Öldrunarrannsókn Hjartaverndar sem framkvæmd var 2002-2011. Niðurstöður úr rannsóknum Hjartaverndar hafa lagt grunninn að þekkingu á helstu áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma á Íslandi og verið undirstaða markvissra forvarna gegn þessum sjúkdómum. Öldrunarrannsóknin hefur einnig gefið möguleika á ítarlegum rannsóknum á öðrum langvinnum sjúkdómum meðal aldraðra. Í grein þessari verður einungis farið yfir helstu niðurstöður hjarta- og æðasjúkdóma Reykjavíkur- og Öldrunarrannsóknarinnar frá upphafi.
  • Hjúkrunarfræðideild HÍ verði áfram leiðandi afl í hjúkrunarmenntun og rannsóknum

   Helga Jónsdóttir; Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2014)
  • Streita

   Kristín Rósa Ármannsdóttir; Þóra Jenný Gunnarsdóttir; Helga Jónsdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2014)
  • Óráð á bráðadeildum

   Steinunn Arna Þorsteinsdóttir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2014)