• Guðmundur Björnsson landlæknir - 150 ára minning

   Páll Ásmundsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2014-11)
  • HbA1c 7% verður 53 mmól/mól ný eining frá 1. mars 2015

   Ingunn Þorsteinsdóttir; Rafn Benediktsson; Ísleifur Ólafsson; Ragnar Bjarnason (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-02)
  • Hvað telst vera æskilegt gildi D-vítamíns í blóði?

   Laufey Steingrímsdóttir; Gunnar Sigurðsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-02)
  • Klóróform á Íslandi – meira en 100 ára saga

   Jón Sigurðsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-10)
  • Læknablaðið 100 ára. Guðmundur Hannesson

   Jón Ólafur Ísberg (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2014-12)
  • Læknablaðið 100 ára. Hjartalækningar fyrir hálfri öld

   Árni Kristinsson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2014-09)
  • Læknablaðið 100 ára. Rannsóknarstöð Hjartaverndar, fortíð og nútíð

   Vilmundur Guðnason; Nikulás Sigfússon; Gunnar Sigurðsson; Rannsóknarstöð Hjartaverndar (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2014-09)
   Rannsóknarstöð Hjartaverndar tók til starfa haustið 1967. Megintilgangur hennar var að kanna algengi hjarta- og æðasjúkdóma á Íslandi sem þá voru í miklum vexti og finna helstu áhættuþætti þeirra svo unnt yrði að beita árangursríkum forvörnum. Reykjavíkurrannsókn Hjartaverndar var sett af stað í þessum tilgangi sama ár og náði til allra karla og kvenna fæddra 1907-1935 sem bjuggu á stór-Reykjavíkursvæðinu. Alls tóku þátt í rannsókninni tæplega 20 þúsund manns, eða rúmlega 70% þeirra sem boðin var þátttaka. Eftirlifandi hópur, tæplega 6000 einstaklingar, er uppistaðan í Öldrunarrannsókn Hjartaverndar sem framkvæmd var 2002-2011. Niðurstöður úr rannsóknum Hjartaverndar hafa lagt grunninn að þekkingu á helstu áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma á Íslandi og verið undirstaða markvissra forvarna gegn þessum sjúkdómum. Öldrunarrannsóknin hefur einnig gefið möguleika á ítarlegum rannsóknum á öðrum langvinnum sjúkdómum meðal aldraðra. Í grein þessari verður einungis farið yfir helstu niðurstöður hjarta- og æðasjúkdóma Reykjavíkur- og Öldrunarrannsóknarinnar frá upphafi.
  • Læknablaðið 100 ára. Saga og þróun Krabbameinsfélags Íslands

   Laufey Tryggvadóttir; Læknadeild Háskóli Íslands (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 2014-10)
   Gott heilbrigðiskerfi telst til sjálfsagðra mannréttinda í vestrænum samfélögum og þar er vel menntað heilbrigðisstarfsfólk sá grunnur sem allt hvílir á, ásamt fjármagni frá hinu opinbera, en öflug félagasamtök geta einnig lagt lóð sitt á vogarskálarnar. Stórstígar framfarir urðu í heiminum á síðustu öld á sviði krabbameinsmeðferðar, greiningar, rannsókna og forvarna. Þessar framfarir skiluðu sér hratt og vel til Íslendinga og þar átti Krabbameinsfélagið drjúgan hlut að máli. Félagið vann brautryðjendastarf í fræðslu til almennings,bæði varðandi einkenni krabbameina og forvarnir gegn þeim. Það beitti yfirvöld þrýstingi og safnaði fé til kaupa á tækjum og byggingar húsnæðis fyrir krabbameinslækningar. Félagið hóf skráningu krabbameina, stundaði rannsóknir á orsökum og eðli þeirra og byggði upp þekkingu á faraldsfræði krabbameina. Grunnur var lagður að enn dýpri þekkingu þegar líffræðilegar rannsóknir bættust við hjá félaginu, auk styrkveitinga til vísindamanna utan þess. Félagið hefur í áratugi rekið vel skipulagða leit að krabbameinum og á vegum þess hófst líknarmeðferð á Íslandi með stofnun og rekstri Heimahlynningar. Alla tíð hefur félagið stutt dyggilega við krabbameinsgreinda einstaklinga og ættingja þeirra og rekur nú sérstaka Ráðgjafarþjónustu í því skyni.
  • Nýgengi krabbameina og dánartíðni krabbameinssjúklinga á Íslandi síðustu 35 árin

   Jón Hrafnkelsson; Helgi Sigvaldason; Hrafn Tulinius (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkur, 1993-05-01)
   The objective was to investigate the changes in incidence and mortality from malignant diseases over the period from 1955 to 1989 in Iceland. The results are presented as number of cases and incidence rates in five age groups and seven time periods, males and females. The same is presented for mortality. There was an increase in incidence rates in all age groups except the youngest (0-19 years). Overall there was a decrease in mortality rate, ten per cent for females and five per cent for males. In the youngest age group this decrease in mortality was more than fifty per cent for both sexes.
  • Saga læknisfræðinnar: Tölvuvæðing læknisfræðigagna

   Helgi Sigvaldason (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-01)
  • Úr sögu læknisfræðinnar. Solveig Pálsdóttir ljósmóðir

   Guðrún Úlfhildur Grímsdóttir (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2014-12)
  • Voru lækningaplöntur ræktaðar á Íslandi á miðöldum?

   Vilhjálmur Lúðvíksson (Læknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavi­kur, 2015-10)