• AA-samtökin og fagleg meðferð við fíknisjúkdómum [myndefni]

   Valgerður Rúnarsdóttir (Landspitali - háskólasjúkrahús, 2007-05-18)
   Í þessum fyrirlestri flytur Valgerður Rúnarsdóttir lyflæknir hjá SÁÁ fyrirlestur um faglega meðferð annars vegar og sjálfhjálparsamtök hinsvegar. - Dagsetning: 18.5.2007 Lengd: 49 Mínútur 20 sekúndur
  • Ársfundur Landspitala - háskólasjúkrahúss 2007 [myndefni]

   Birna Kr. Svavarsdóttir; Magnús Pétursson; Siv Friðleifsdóttir; Anna Lilja Gunnardóttir; Rawlins, Michael; Árni Kristinsson; Steinunn Þórðardóttir; Jón Baldvin Halldórsson (Landspitali - Háskólasjúkrahús, 2007-04-26)
   Ársfundur Landspítala - háskólasjúkrahúss 2007. Fundurinn var haldinn í Öskju þann 26. apríl 2007. Dagskrá fundarins: Ávörp: Birna Kr. Svavarsdóttir formaður stjórnarnefndar LSH og Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. - Ársreikningur LSH skýrður: Anna Lilja Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri fjárreiðna og upplýsinga. - Sérgreinar á LSH og stefnumótun sjúkrahússins: Magnús Pétursson forstjóri. - Erindi: Sir Michael Rawlins yfirmaður bresku ráðgjafastofnunarinnar NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) fjallar um forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni. - Vísindastyrkur úr verðlaunasjóði í læknisfræði: Árni Kristinsson og Steinunn Þórðardóttir. - Starfsmenn heiðraðir: Erna Einarsdóttir og Magnús Pétursson. - Fundarstjóri Jón Baldvinn Halldórsson. - Sett á vefinn: 26.4.2007. Lengd: 3 klst og 19 mínútur.
  • Barnaspítali Hringsins [myndefni]

   Ásvaldur Kristjánsson; Anna Ólafía Sigurðardóttir; Sigurður Kristjánsson; Jón Baldvin Halldórsson (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2007-01-21)
   Barnaspítali Hringsins hefur forystu í heilbrigðisþjónustu við börn og unglinga á Íslandi. Á Barnaspítalanum er veitt fjölbreytt heilbrigðisþjónusta sem krefst mikillar sérhæfingar. Þann 19. júní 1957 var barnadeild Landspítala opnuð. Kvenfélagið Hringurinn átti ríkan þátt í aðdraganda opnunar barnadeildarinnar. Þessi mynd var gerð í tilefni 50 ára afmælis Barnaspítala Hringsins árið 2007 -- Myndgerð: Ásvaldur Kristjánsson Handrit: Anna Ólafía Sigurðardóttir og Sigurður Kristjánsson Þulur: Jón Baldvin Halldórsson Tónlist: www.freeplaymusic.com - Lengd: 8 mínútur og 18 sekúndur
  • BUGL, barna og unglingageðdeild [myndefni]

   Ólafur Guðmundsson; Jón Baldvin Halldórsson; Ásvaldur Kristjánsson (Landspitali - háskólasjúkrahús, 2004-05-01)
   Kynningarmyndband um starfsemi BUGL, barna og unglingageðdeild LSH. Sett á vefinn: 14.5.2007. Lengd: 8 mínútur og 18 sekúndur. Handrit: Ólafur Guðmundsson. Þulur: Jón Baldvin Halldórsson. Myndgerð: Ásvaldur Kristjánsson. Útgefið í Maí 2004.
  • Einkenni og lífsgæði íslenskra krabbameinssjúklinga á ópíoíðum [myndefni]

   Sigríður Zoéga (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2009-01-28)
   Í fyrirlestri sínum fjallar Sigríður Zoéga hjúkrunarfræðingur um rannsókn sína til meistaragráðu í hjúkrunarfræði - - ÚTDRÁTTUR --Krabbameinssjúklingar finna fyrir mörgum einkennum sem hafa áhrif á lífsgæði þeirra. Í þessari lýsandi, þversniðs, fylgnirannsókn á 150 krabbameinssjúklingum á ópíoíðum, reyndist meðalfjöldi (SF) vera 9,0 (3,3) síðastliðna viku en meðalstyrkur einkenna 0,9 (0,5). Algengustu einkenni voru þreyta, verkir og slappleiki. Fjöldi einkenna skýrði 25,8% af dreifingunni í heilsu/lífsgæðum, leiðrétt fyrir aldri og kyni, en verkir, þreyta, svefnleysi og depurð skýrðu 33,6% af drefingunni í heilsu/lífsgæðum. Niðurstöðurnar eru að mestu í samræmi við það sem annarsstaðar hefur komið fram. Fjöldi einkenna sem og verkir og þreyta voru tengd skertum lífsgæðum. Niðurstöðurnar benda til þess að hægt sé að bæta lífsgæði krabbameinssjúklinga með því að meta og meðhöndla krabbameinstengd einkenni. ------ Lengd:27 mínútur
  • Eru reykingar tapað tafl? : má bæta úr skák? [myndefni]

   Þorsteinn Blöndal; Miðstöð sótvarna , Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og LSH (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2008-04-04)
   Í þessum fyrirlestri fjallar Þorstein Blöndal, læknir um reykingar. Þau atrið sem Þorsteinn mun fjalla um eru eftirfarandi: a) Áhrifþættir tóbaksreykinga, líkan - b) Faraldsfræði, algengi, hvert stefnir? - c) Hvað meðferð er virkust? Hvað um þá sem ekki ná að hætta? - d) Möguleikar stjórnvalda og fagstétta - e) Nýjar nikótínvörur? - f) Niðurstöður.
  • Fagmennska í læknisfræði : sáttmáli lækna [myndefni]

   Runólfur Pálsson, (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2007-10-19)
   Runólfur Pálsson yfirlæknir fjallar í þessum fyrirlestri um fagmensku og siðfræði lækna. - Lengd: 52. mínútur.
  • Fer sjúklingur sáttur? [myndefni]

   Kristín J. Þorbergsdóttir (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2007-10-10)
   Kristín J. Þorbergsdóttir, hjúkrunarfræðingur fjallar í fyrirlestri sínum um útskrift sjúklinga og símaeftirfylgni - Lengd: 23 mínútur
  • Fjölskylduhjúkrun : meðferðarrannsókn á LSH, framtíðarsýn [myndefni]

   Bryndís Halldórsdóttir (Landspítali - háskólasjúkarhús, 2010-11-24)
   Í fyrirlestri sínum fjallar Bryndís Halldórsdóttir hjúkrunarfræðingur um fjölskylduhjúkrun - Lengd: 37 mínútur
  • Færni við athafnir daglegs lífs (ADL) [myndefni]

   Pálmi V. Jónsson (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2009-03-27)
   Pálmi fjallar í fyrirlestri sínu um ADL meðferðarleiðbeiningar, en um er að ræða vandaðar, praktiskar og nýlegar leiðbeiningar frá 2008 um helstu atriði við meðferð aldraðra og tengjast niðurstöðum RAI mats. - Lengd 45. mínútur
  • Heilbrigðistæknisvið Landspítala - háskólasjúkrahús [myndefni]

   Karólína Guðmundsdóttir; Jón Baldvin Halldórsson; Ásvaldur Kristjánsson (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2005-02-02)
   Kynning á starfsemi Heilbrigðistæknisviðs. Sviðið skiptist í Verkfræði og ráðgjafadeild, Rannsókna- og þróunardeild og Heilbrigðistæknideild. - Þulur: Jón Baldvin Halldórsson og Margrét A. Ríkharðsdóttir - Handrit: Ásvaldur Kristjánsson- Myndgerð: Ásvaldur Kristjánsson - Lengd:12. mínútur og 32. sekúndur
  • Helstu einkenni og hjúkrunarþarfir sjúklinga í líknarþjónustu [myndefni]

   Bryndís Gestsdóttir (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2010-10-13)
   Í fyrirlestri sínum kynnir Bryndís Gestsdóttir masterrannsókn sína. Rannsóknin er megindleg langtíma rannsókn með mælingu á þremur tímapunktum, við komu í líknarþjónstu, eftir 14 daga frá innlögn og við útskrift úr þjónustunni. Tilgangur rannsóknar var að fá lýsandi mynd af einkennum og hjúkrunarþörfum sjúklinga við innlögn í sérhæfða líknarþjónustu og kanna hvort breyting verði á einkennum og þörfum þann tíma sem sjúklingar voru í þjónustunni. Líknarmælitækið inter-RAI PC assessment tool var notað við gagnasöfnun. Helstu niðurstöður eru þær að sjúklingar í sérhæfðri líknarþjónustu höfðu mikla einkennabyrði og margvíslegar hjúkrunarþarfir. - Lengd: 34 mínútur
  • Hjúkrun sjúklinga í flýtibata :nýjung í hjúkrun aðgerðarsjúklinga [myndefni]

   Jóhanna Elísdóttir (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2009-01-04)
   Jóhanna Elísdóttir, hjúkrunarfræðingur flytur fyrirlestur um hjúkrun sjúklinga í flýtibata. - Lengd: 40. mínútur
  • Hlutverk minninga og frásagna [myndefni]

   Sigrún Huld Þorgrímsdóttir (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2009-02-18)
   Sigrún Huld Þorgrímsdóttir hjúkrunarfræðingur fjallar í fyrirlestri sínum um geðhjúkrun aldraðra og notkun minningarvinnu sem hjálpartæki til að sinna andlegum þáttum í heilsufari aldraðra. - Lengd: 49 Mínútur
  • Hlutverk staðlaðs hjúkrunarfagmáls til að endurspegla hjúkrun og styðja við þekkingarvinnu hjúkrunarfræðinga [myndefni]

   Ásta Thoroddsen (Landspítali - háskólasjúkarhús, 2011-01-26)
   Markmið rannsóknarinnar var að kanna notagildi, innihald, nákvæmni, umfang og samkvæmni gagna í hjúkrun sem skráð eru með stöðluðu fagmáli í sjúkraskrár. Ályktað er að bæta megi klíníska skráningu á vettvangi þegar uppbygging hjúkrunarferlisins er notuð ásamt stöðluðu hjúkrunarfagmáli og þekkingu komið á framfæri með upplýsingatækni til að styðja við klíníska ákvarðanatöku í hjúkrun. Auka þarf vitund meðal hjúkrunarfræðinga um mikilvægi gæða og nákvæmni í hjúkrunarskráningu og að skráningin endurspegli raunverulegt ástand sjúklinga - Lengd: 53 Mínútur
  • Hvert stefnir í aðgengi að læknisfræðitímaritum? [myndefni]

   Reynir Tómas Geirsson; Sólveig Þorsteinsdóttir (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2011-04-08)
   Í fyrirlestrum sínum fjalla Sólveig og Reynir um aðgang vísindamanna að vísindaefni
  • Jarðskjálftinn á Haiti [myndefni]

   Friðbjörn R. Sigurðsson (Landspítali - háskólasjúkarhús, 2010-05-14)
   Friðbjörn fór viku eftir skjálftann til Haiti og vann þar í fimm vikur á vegum Rauða krossins. Hér segir hann frá því hjálparstarfi sem unnið var að á Haití.
  • Kviðarholsspeglun um leggöng [myndefni]

   Kristín Jónsdóttir (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2007-11-02)
   Kristín Jónsdóttir, sérfræðilæknir fallar í fyrirlestri sínum um kviðarholsspeglun um leggöng - Lengd:58 Mínútur
  • Kynstur ráðgjafarstofa : kynverund og hlutverk heilbrigðisstétta [myndefni]

   Jóna Ingibjörg Jónsdóttir (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2010-01-20)
   Í fyrirlestri sínum fjallar Jóna Ingibjörg Jónsdóttir hjúkrunar- og kynfræðingur um kynheilbrigði, kynverund og hlutverk heilbrigðisstétta. Auk þess fjallar hún um ráðgjafaþjónustu sína, Kynstur ráðgjafarstofa. - Lengd 30 mínútur
  • Langvinn fótasár á Íslandi : algengi, orsakir og meðferð [myndefni]

   Guðbjörg Pálsdóttir (Landspítali - háskólasjúkrahús, 2010-02-03)
   Rannsókn á algengi, orsökum og meðferð langvinnra fótasára á Íslandi sýnir að algengi er með því lægsta sem þekkist. Dreifing orsakaþátta er svipuð því sem þekkist erlendis. Aðferðir við greiningu undirliggjandi orsakaþátta og meðferð er mjög breytileg. Þörf er á innleiðingu gagnreyndra starfshátta, bæði innan þjónustustiga og milli þjónustustiga. Á Landspítala hefur nú verið opnuð þverfagleg sáramiðstöð til greiningar og ráðgjafar við meðferð langvinnra sára, þar á meðal fótasára. Markmið Sáramiðstöðvar er bætt þjónusta við einstaklinga á með langvinn sár, meðal annars með innleiðingu gagnreyndra starfshátta í sárameðferð í íslensku heilbrigðiskerfi. - Lengd 46. mínútur