Show simple item record

dc.contributor.authorYrsa B. Löve
dc.contributor.authorHróðmar Helgason
dc.contributor.authorGunnlaugur Sigfússon
dc.date.accessioned2009-03-06T13:29:55Z
dc.date.available2009-03-06T13:29:55Z
dc.date.issued1997-12-01
dc.date.submitted2009-03-06
dc.identifier.citationLæknablaðið 1997, 83(12):800-4, 806-9en
dc.identifier.issn0023-7213
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/52653
dc.descriptionNeðst á síðunni er hægt að nálgast greinina í heild sinni með því að smella á hlekkinn View/Openis
dc.description.abstractObjective: Several investigations have been published on the incidence of congenital heart defects (CHD), showing the incidence to be 0.8-1.1%. Few studies have dealt with the incidence of CHD in twins, but they indicate higher incidence of CHD among twins compared to singletons. The purpose of this study was to investigate the incidence of CHD and the different types of defects among twins born in Iceland over a 10 year period and compare the data to the incidence of CHD in the Icelandic population. Material and methods: Information was obtained on all twins born alive in Iceland from 1986-1995 at the Icelandic Statistical Bureau. That list was compared to a list of all children born in Iceland over the same period and diagnosed with CHD, thus finding all twins with diagnosed CHD. The incidence of CHD for the period of 1986-1990 and 1991-1995 was studied separately. Causes of death, whether the patients needed treatment or not, and the results of treatment were studied. Chi-squared test for statistical analysis was used when appropriate. Results: Incidence: Of 1089 liveborn twins 35 had CHD or 3.21% compared to an incidence rate of 1.0% among singletons, which is a statistically significant difference (p<0.001). The incidence was 2.13% in the years 1986-1990 and 3.78% in the years 1991-1995 (p<0.005). Types of defects: Of 35 twins with CHD 20 had minor defects (no treatment needed) whereas 15 had major defects. Ventricular septal defects were the most common defects encountered, or 40%, atrial septal defects were 20%, patent ductus arteriosus 9%, complex defects 9% and tetralogy of Fallot 6%. Other defects were less common. Sex ratio: The male/female ratio was 0.591, whereas the ratio in the control population was 1.1. However, this did not reach statistical difference (p>0.05). Twin types: Of the twins with CHD 34% were male-female pairs, 26% were male-male pairs and 40% were female-female pairs. Age at diagnosis: Thirteen patients were diagnosed in the first week of life and 20 from one week to five months of age. After six months of age only two patients have been diag¬nosed with CHD. Treatment: Twelve patients have been operated for CHD, one patient was treated in an interventional cardiac catheterization and 10 patients received medical treatment. Mortality: Six twins died as a consequence of their heart defect (17%). The mortality rate was significantly higher among twins with major CHD compared to the control population (p<0.005). Conclusion: Congenital heart defects are more common among twins compared to the control group. They were also more common in the latter half of the investigation period. The mortality rate is also higher among the twins. In 1991 in titero fertilization was started in Iceland resulting in increased number of twins and at the same time increase in incidence of CHD is seen. Further studies are required to clarify this.
dc.description.abstractInngangur: Margar rannsóknir hafa verið gerðar á nýgengi meðfæddra hjartagalla. Þær benda til þess að nýgengið sé um 0,8-1,1%. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á nýgengi meðfæddra hjartagalla meðal tvíbura. Þær hafa þó gefið til kynna hærra nýgengi hjá tvíburum. Tilgangur þessarar rannsóknar var að rannsaka nýgengi og gerðir meðfæddra hjartagalla hjá tvíburum fæddum á Íslandi á 10 ára tímabili og bera það saman við nýgengi hjartagalla hjá íslenskum börnum í heild. Efniviður og aðferðir: Rannsóknarhópurinn samanstóð af öllum tvíburum sem fæddust á Íslandi á árunum 1986-1995 og greinst hafa með hjartagalla. Upplýsingar fengust frá Hagstofu Íslands um tvíbura fædda á tímabilinu og voru þær bornar saman við sjúkraskrár sérfræðinga og Ríkisspítala. Þannig fundust allir tvíburar sem greinst hafa með hjartagalla og fæddir eru á rannsóknartímabilinu. Nýgengið var einnig skoðað sérstaklega fyrir fyrri og seinni hluta rannsóknartímabilsins. Þörf á meðferð, árangur meðferðar og dánarorsakir voru einnig skoðaðar. Kí-kvaðratspróf var notað við tölfræðilega útreikninga þar sem það átti við. Niðurstöður: Nýgengi: Af 1089 lifandi fæddum tvíburum voru 35 með hjartagalla, eða 3,21%, samanborið við um 1,0% nýgengi í samanburðarhópi. Þessi munur er tölfræðilega marktækur (p<0,001). Nýgengið var 2,13% á fyrri hluta tímabilsins en 3,78% á seinni hluta þess, sem er marktækur munur (p<0,005). Flokkun hjartagallanna: Af 35 tvíburum með hjartagalla voru 15 með alvarlegan galla (þörfnuðust meðferðar). Og milli slegla var algengasti hjartagallinn (40%). Kynjahlutfall: Hlutfallið drengur/stúlka var 0,591 samanborið við 1,1 í samanburðarhópi. Munurinn var ekki marktækur (p>0,05). Samsetning tvíburahópsins: Af tvíburum með hjartagalla voru 34% pör þar sem annar tvíburinn var drengur en hinn stúlka, 26% voru drengjapör og 40% stúlknapör. Aldur við greiningu: Flestir tvíburanna greindust á fyrstu fimm mánuðum ævinnar. Einungis tvö börn hafa greinst eftir sex mánaða aldur. Meðferð: Tólf barnanna hafa gengist undir hjartaskurðaðgerð, eitt var meðhöndlað í hjartaþræðingu og 10 hafa fengið lyfjameðferð. Dánartíðni: Sex tvíburar létust vegna afleiðinga hjartagallans (17%). Dánartíðnin meðal tvíburanna er marktækt hærri en meðal samanburðarhóps (p<0,005). Ályktun: Meðfæddir hjartagallar eru algengari meðal tvíbura en hjá samanburðarhópi. Nýgengi þeirra er hærra á seinni hluta rannsóknartímabilsins. Dánartíðni er einnig hærri meðal tvíburanna. Árið 1991 hófust glasafrjóvganir á Íslandi sem leiddu til mikillar fjölgunar tvíburafæðinga. Frá sama tíma eykst nýgengi meðfæddra hjartagalla meðal tvíbura. Frekari rannsókna er þörf til að kanna möguleg tengsl þessa.
dc.language.isoisen
dc.publisherLæknafélag Íslands, Læknafélag Reykjavíkuren
dc.relation.urlhttp://www.laeknabladid.isen
dc.subjectTvíburaris
dc.subjectHjartasjúkdómaris
dc.subject.meshHeart Defects, Congenitalen
dc.subject.meshTwinsen
dc.subject.meshIncidenceen
dc.titleNýgengi meðfæddra hjartagalla hjá tvíburum fæddum á Íslandi 1986-1995is
dc.title.alternativeCongenital heart defects in Icelandic twinsen
dc.typeArticleen
dc.identifier.journalLæknablaðiðen
refterms.dateFOA2018-09-12T15:02:34Z
html.description.abstractObjective: Several investigations have been published on the incidence of congenital heart defects (CHD), showing the incidence to be 0.8-1.1%. Few studies have dealt with the incidence of CHD in twins, but they indicate higher incidence of CHD among twins compared to singletons. The purpose of this study was to investigate the incidence of CHD and the different types of defects among twins born in Iceland over a 10 year period and compare the data to the incidence of CHD in the Icelandic population. Material and methods: Information was obtained on all twins born alive in Iceland from 1986-1995 at the Icelandic Statistical Bureau. That list was compared to a list of all children born in Iceland over the same period and diagnosed with CHD, thus finding all twins with diagnosed CHD. The incidence of CHD for the period of 1986-1990 and 1991-1995 was studied separately. Causes of death, whether the patients needed treatment or not, and the results of treatment were studied. Chi-squared test for statistical analysis was used when appropriate. Results: Incidence: Of 1089 liveborn twins 35 had CHD or 3.21% compared to an incidence rate of 1.0% among singletons, which is a statistically significant difference (p<0.001). The incidence was 2.13% in the years 1986-1990 and 3.78% in the years 1991-1995 (p<0.005). Types of defects: Of 35 twins with CHD 20 had minor defects (no treatment needed) whereas 15 had major defects. Ventricular septal defects were the most common defects encountered, or 40%, atrial septal defects were 20%, patent ductus arteriosus 9%, complex defects 9% and tetralogy of Fallot 6%. Other defects were less common. Sex ratio: The male/female ratio was 0.591, whereas the ratio in the control population was 1.1. However, this did not reach statistical difference (p>0.05). Twin types: Of the twins with CHD 34% were male-female pairs, 26% were male-male pairs and 40% were female-female pairs. Age at diagnosis: Thirteen patients were diagnosed in the first week of life and 20 from one week to five months of age. After six months of age only two patients have been diag¬nosed with CHD. Treatment: Twelve patients have been operated for CHD, one patient was treated in an interventional cardiac catheterization and 10 patients received medical treatment. Mortality: Six twins died as a consequence of their heart defect (17%). The mortality rate was significantly higher among twins with major CHD compared to the control population (p<0.005). Conclusion: Congenital heart defects are more common among twins compared to the control group. They were also more common in the latter half of the investigation period. The mortality rate is also higher among the twins. In 1991 in titero fertilization was started in Iceland resulting in increased number of twins and at the same time increase in incidence of CHD is seen. Further studies are required to clarify this.
html.description.abstractInngangur: Margar rannsóknir hafa verið gerðar á nýgengi meðfæddra hjartagalla. Þær benda til þess að nýgengið sé um 0,8-1,1%. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á nýgengi meðfæddra hjartagalla meðal tvíbura. Þær hafa þó gefið til kynna hærra nýgengi hjá tvíburum. Tilgangur þessarar rannsóknar var að rannsaka nýgengi og gerðir meðfæddra hjartagalla hjá tvíburum fæddum á Íslandi á 10 ára tímabili og bera það saman við nýgengi hjartagalla hjá íslenskum börnum í heild. Efniviður og aðferðir: Rannsóknarhópurinn samanstóð af öllum tvíburum sem fæddust á Íslandi á árunum 1986-1995 og greinst hafa með hjartagalla. Upplýsingar fengust frá Hagstofu Íslands um tvíbura fædda á tímabilinu og voru þær bornar saman við sjúkraskrár sérfræðinga og Ríkisspítala. Þannig fundust allir tvíburar sem greinst hafa með hjartagalla og fæddir eru á rannsóknartímabilinu. Nýgengið var einnig skoðað sérstaklega fyrir fyrri og seinni hluta rannsóknartímabilsins. Þörf á meðferð, árangur meðferðar og dánarorsakir voru einnig skoðaðar. Kí-kvaðratspróf var notað við tölfræðilega útreikninga þar sem það átti við. Niðurstöður: Nýgengi: Af 1089 lifandi fæddum tvíburum voru 35 með hjartagalla, eða 3,21%, samanborið við um 1,0% nýgengi í samanburðarhópi. Þessi munur er tölfræðilega marktækur (p<0,001). Nýgengið var 2,13% á fyrri hluta tímabilsins en 3,78% á seinni hluta þess, sem er marktækur munur (p<0,005). Flokkun hjartagallanna: Af 35 tvíburum með hjartagalla voru 15 með alvarlegan galla (þörfnuðust meðferðar). Og milli slegla var algengasti hjartagallinn (40%). Kynjahlutfall: Hlutfallið drengur/stúlka var 0,591 samanborið við 1,1 í samanburðarhópi. Munurinn var ekki marktækur (p>0,05). Samsetning tvíburahópsins: Af tvíburum með hjartagalla voru 34% pör þar sem annar tvíburinn var drengur en hinn stúlka, 26% voru drengjapör og 40% stúlknapör. Aldur við greiningu: Flestir tvíburanna greindust á fyrstu fimm mánuðum ævinnar. Einungis tvö börn hafa greinst eftir sex mánaða aldur. Meðferð: Tólf barnanna hafa gengist undir hjartaskurðaðgerð, eitt var meðhöndlað í hjartaþræðingu og 10 hafa fengið lyfjameðferð. Dánartíðni: Sex tvíburar létust vegna afleiðinga hjartagallans (17%). Dánartíðnin meðal tvíburanna er marktækt hærri en meðal samanburðarhóps (p<0,005). Ályktun: Meðfæddir hjartagallar eru algengari meðal tvíbura en hjá samanburðarhópi. Nýgengi þeirra er hærra á seinni hluta rannsóknartímabilsins. Dánartíðni er einnig hærri meðal tvíburanna. Árið 1991 hófust glasafrjóvganir á Íslandi sem leiddu til mikillar fjölgunar tvíburafæðinga. Frá sama tíma eykst nýgengi meðfæddra hjartagalla meðal tvíbura. Frekari rannsókna er þörf til að kanna möguleg tengsl þessa.


Files in this item

Thumbnail
Name:
L1997-12-83-F1.pdf
Size:
1.141Mb
Format:
PDF
Description:
Allur texti - Full text

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record