Show simple item record

dc.contributor.authorMargrét Brynjólfsdóttir
dc.contributor.authorGuðrún Pálmadóttir
dc.contributor.authorSólveig Ása Árnadóttir
dc.date.accessioned2019-01-31T15:23:21Z
dc.date.available2019-01-31T15:23:21Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2019-01
dc.identifier.citationAthafnir og þátttaka eldri borgara: Lýðgrunduð rannsókn á 65 til 91 árs íbúum á sunnanverðum Vestfjörðum. 2018, 94(1): 60-66 Tímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/620814
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractTilgangur Meðalævilengd Íslendinga fer stöðugt hækkandi og á sama tíma eru vaxandi kröfur um að aldraðir eyði ævikvöldinu í heimahúsum. Árið 2013 voru 13,6% íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum 65 ára eða eldri. Tilgangur verkefnisins var að rannsaka athafnir og þátttöku í daglegu lífi meðal heimabúandi eldri borgara á þessu svæði. Aðferð rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn og byggðist á heildarúrtaki allra íbúa rannsóknarsvæðisins sem höfðu náð 65 ára aldri og bjuggu heima. Þátttakendur voru 68 konur og 61 karl á aldrinum 65–91 árs (þátttökuhlutfall=80,1%). gögnum var safnað með staðlaða mælitækinu „Efri árin, mat á færni og fötlun“ þar sem þátttakendur meta erfiðleika sína við athafnir,tíðni þátttöku sinnar og takmörkun sína á þátttöku. niðurstöðurnar eru á jafnbilakvarða (0–100) þar sem fleiri stig þýða minni erfiðleika við athafnir, tíðari þátttöku eða minni takmörkun á þátttöku. niðurstöður voru bornar saman eftir kyni og aldurshópum (65–74 ára og 75–91 árs) og marktektarmörk sett við p<0,05. Niðurstöður Í heildina álitu karlar erfiðleika sína við athafnir minni (M=68,0) en konur (M=61,3) og hið sama gilti um yngri aldurshópinn (M=72,2) miðað við þann eldri (M=57,4). konur tóku oftar þátt í athöfnum (M=51,9) en karlar (M= 49,2) og yngri aldurshópurinn (M=52,0) var einnig virkari en sá eldri (M= 49,3). Eldri hópurinn taldi þátttöku sína líka takmarkaðri en sá yngri (M=68,8 og M=78,8). Þátttakendur lýstu ýmiss konar hindrunum sem eldri borgarar þurfa að yfirstíga til að eiga möguleika á að sjá um sig sjálfa og að taka þátt í samfélaginu. Ályktanir niðurstöðurnar gefa innsýn í athafnir og þátttöku eldri borgara á afmörkuðu dreifbýlu svæði og hafa hagnýtt gildi fyrir öldrunarþjónustu á rannsóknarsvæðinu.en_US
dc.description.abstractAim: The mean life expectancy for icelanders is steadily growing at the same time as there are increasing demands that older people stay in their own homes. in southern Westfjords, 13.6% of the residents were 65 years or older in the year 2013. The purpose of this study was to investigate daily activities and participation among community-dwelling older people in this area. Method: a descriptive cross-sectional design was used and the sample consisted of all community-dwelling residents, 65 years or older. Participants were 68 women and 61 men, aged 65–91 years (participation rate=80.1%). Data was collected with the Late Life function and Disability instrument where participants self-assessed their difficulties in activities as well as frequency and limitations of participation. The instrument provides interval scale scores (0-100) where a higher score means less difficulties in activities, more frequent participation, and less participation restrictions. Data was analysed by gender and age-groups (65–74 years and 75–91 years) and statistical significance set at p<0.05. Results: Overall, men reported less difficulties in activities (M=68.0) than women (M=61.3), and the same was true for the younger age-group (M=72.2) compared to the older (M=57.4). frequency of participation was higher for women (M=51.9) than men (M=49.2) and also higher for the younger age-group (M=52.0) than the older (M=49.3). Moreover, the older age-group experienced their participation to be more limited than the older group (M=68.8 and M=78.8). Participants described variety of barriers that older citizens have to overcome for participation in self-care and social life. Conclusion: The results provide valuable information on activities and participation of older residents in a rural setting and have practical implications for community services in the research area.en_US
dc.description.sponsorshipVísindasjóður félags sjúkraþjálfara, Byggðastofnun, Bæjarráði Vesturbyggðar, Sveitarstjórn Tálknafjarðarhreppsen_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/timaritid/bladasafn/1.-tbl.-2018/en_US
dc.subjectAldraðiren_US
dc.subjectDreifbýlien_US
dc.subjectFélagslegar aðstæðuren_US
dc.subject.meshAgeden_US
dc.subject.meshAged, 80 and overen_US
dc.subject.meshSocial Participationen_US
dc.subject.meshRural Populationen_US
dc.titleAthafnir og þátttaka eldri borgara: Lýðgrunduð rannsókn á 65 til 91 árs íbúum á sunnanverðum Vestfjörðumen_US
dc.title.alternativeActivities and Participation among older adults: Population based Study on 65–91 Years residents in Southern Westfjordsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.department1) Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Patreksfirði 2) Heilbrigðisvísindasvið háskólans á akureyri: iðjuþjálfunarfræðideild 3) Heilbrigðisvísindasvið, Læknadeild: námsbraut í sjúkraþjálfunen_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2019-01-31T15:23:22Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Athafnir ....pdf
Size:
278.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record