Show simple item record

dc.contributor.authorArna Garðarsdóttir
dc.contributor.authorBrynja Örlygsdóttir
dc.contributor.authorGuðný Bergþóra Tryggvadóttir
dc.contributor.authorSóley S. Bender
dc.date.accessioned2020-02-21T13:01:19Z
dc.date.available2020-02-21T13:01:19Z
dc.date.issued2019-12
dc.date.submitted2020-02
dc.identifier.citationArna Garðarsdóttir, Brynja Örlygsdóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Sóley S. Bender. Heilbrigði unglinga í framhaldsskólum: forprófun á klíníska skimunartækinu HEILUNG. Tímarit hjúkrunarfræðinga. 2019; 95(3): 88-95.en_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621300
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractTilgangur: unglingsárin eru tími mikilla breytinga og áhættuhegðun algeng. Tilgangur þessarar rannsóknar var að forprófa nýtt klínískt skimunartæki sem nefnist hEiLung og ætlað er að meta heilbrigði unglinga í framhaldsskólum, bæði verndandi þætti og áhættuþætti/ áhættuhegðun og að skoða hagnýtt gildi þess. Aðferð: gerð var forprófun á hEiLung og tekin þrjú viðtöl við skólahjúkrunarfræðing um notkun tækisins. Skólahjúkrunarfræðingur í einum framhaldsskóla í reykjavík safnaði gögnum. Stuðst var við tilgangsúrtak og voru þátttakendur þeir nemendur sem leituðu til skólahjúkrunarfræðings til heilsueflingar vorið 2016. gerð var þáttagreining, fylgniútreikningar og tilgátuprófanir. Viðtöl við skólahjúkrunarfræðinginn voru skráð og greind eftir fyrirframákveðnum efnisþáttum. Niðurstöður: Þátttakendur voru 68 nemendur á aldrinum 15–20 ára; meðalaldur 17,9 ár, 76% voru stúlkur og 24% piltar. Þáttagreining leiddi í ljós tvo þætti: sjálfsmynd og sjálfstrú, en ekki reyndist unnt að þáttagreina áhættuþætti/áhættuhegðun. innra samræmi þáttagreiningarinnar reyndist vera yfir α=0,8 fyrir báða þættina. fylgni var á milli þáttanna sjálfsmyndar og sjálfstrúar en ekki á milli verndandi þátta og áhættuþátta/áhættuhegðunar. niðurstöður renna stoðum undir hugsmíðaréttmæti verndandi þátta. Viðtöl við skólahjúkrunarfræðing gáfu til kynna að skimunartækið væri auðvelt í notkun og að það gæfi heildrænni mynd af heilbrigði unglingsins en hefðbundin viðtöl. Ályktanir: forprófunin gefur góðar vísbendingar um áreiðanleika og hugsmíðaréttmæti skimunartækisins hvað varðar verndandi þætti en þörf er á því að prófa það áfram og leggja fyrir stærra úrtak til að skoða betur áhættuþætti og áhættuhegðun. Skimunartækið er auðvelt í notkun og gefur heildræna mynd af heilbrigði unglingsins.en_US
dc.description.abstractAim: adolescence is a time of great change and frequent risk-taking. The purpose of the current study was to pilot test the new clinical screening tool hEiLung, designed to assess the health of adolescents in high schools, with regard to protective factors and risk factors/risk behavior, also to determine its practical value. Method: a pilot study of hEiLung was conducted along with three interviews with a school nurse. Data collection was carried out by a school nurse in one high school in reykjavík. a purposive sample was used and those students who came to the school nurse for health related reasons in spring 2016 were invited to participate. factor analysis, correlation and hypothesis testing were performed. interviews with the school nurse were transcribed and classified based on preset categories. Results: Participantswere 68 students 15–20 years old; mean agewas 17,9 years, 76% were female and 24% male. factor analysis revealed two factors:self-concept and self-efficacy. risk factors/risk behavior could not be factor analysed. The internal consistency was found to be above α=0.8 for both factors. Correlation was found between the self-image and self-efficacy but not between protective factors and risk factors/risk behavior. The results supported the construct validity of the protective factors. interviews with the school nurse indicated the instrument was easy to use and it gave more comprehensive view of adolescents health than the standard interview. Conclusion: The pilot study yielded positive indications about the reliability and construct validity of the screening tool hEiLung regarding protective factors. however, further studies need to be carried out with a larger sample for a better understanding of the risk factors/risk behavior. The screening tool hEiLung is easy to use and gives a comprehensive picture of adolecents’ health.en_US
dc.description.sponsorshipForvarnarsjóður Reykjavíkuren_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/timaritid/greinasafn/grein/2019/12/03/Ritrynd-grein-Heilbrigdi-unglinga-i-framhaldsskolum-Forprofun-a-kliniska-skimunartaekinu-HEILUNG/en_US
dc.subjectUnglingaren_US
dc.subjectHeilsufaren_US
dc.subjectSkimunen_US
dc.subject.meshAdolescenten_US
dc.subject.meshHealthen_US
dc.subject.meshMass Screeningen_US
dc.titleHeilbrigði unglinga í framhaldsskólum: forprófun á klíníska skimunartækinu HEILUNGen_US
dc.title.alternativeHealth of high-school adolescents: pilot testing of the clinical screening tool hEiLungen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.department1) Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 2)3)4) Háskóla Íslandsen_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
dc.departmentcodeSAR12
refterms.dateFOA2020-02-21T13:01:20Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Heilbrigði ....pdf
Size:
201.7Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record