Show simple item record

dc.contributor.authorSóley Bjarnadóttir
dc.contributor.authorEllen Flosadóttir
dc.date.accessioned2020-05-28T15:38:10Z
dc.date.available2020-05-28T15:38:10Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2020-05
dc.identifier.citationSóley Bjarnadóttir, Ellen Flosadóttir. Vitund sjúklinga á umhirðu og eftirmeðferð lausra tanngerva. Tannlæknablaðið. 2018; 36(1): 18-24.en_US
dc.identifier.issn1018-7138
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621430
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractTilgangur: Markmið rannsóknarinnar var að kanna gæði og árangur upplýsingagjafar til þjónustuþega Tannlæknadeildar Háskóla Íslands (THÍ) með laus tanngervi og kanna hvort þátttakendur nýti sér þá þjónustu sem í boði er að meðferð lokinni. Efniviður og aðferðir: Þátttakendur voru sjúklingar sem fengið höfðu laus tanngervi hjá THÍ. Megindleg aðferðafræði var notuð þar sem lagður var fram spurningalisti símleiðis. Unnið var úr gögnum með lýsandi tölfræði. Niðurstöður: Heildarúrtak samanstóð af sextíu manns (n=60). 66,7% (n=40) samþykktu þátttöku, 55% höfðu fengið stálgrindaparta (n=22) og 45% heilgóma (n=18). 57,5% (n=23) voru karlar og 42,5% (n=17) konur. Helmingur heilgómasjúklinga var á aldrinum 70-79 ára (n=9) og algengast var að partasjúklingar væru á aldrinum 60-69 ára 45,5% (n=10). Helmingur partasjúklinga (n=11) og 44% heilgómasjúklinga (n=8) fengu munnlega kennslu í umhirðu tanngerva sinna. Meirihluti fékk engar upplýsingar um áætlaðan endingartíma tanngervis (heilgóma: 77,8% (n=14); parta: 77,3% (n=17)). Stærsti hluti sjúklinga vissi hvað fóðrun væri (heilgóma: 88,9% (n=16); parta: 63,6% (n=14)). Af þeim sem það vissu var algengast að þeir hefðu ekki fengið þær upplýsingar á Tannlæknadeildinni (heilgóma: 56,3% (n=9); parta: 57,1% (n=8)). Flestir heilgómasjúklingar notuðu sápu við þrif á tanngervum sínum 55,6% (n=10) og algengast var að partasjúklingar notuðu tannkrem í sama tilgangi 59,1% (n=13). Meirihluti sjúklinga notuðu enn tanngervi sín (heilgóma: 88,9% (n=16); parta: 90,9% (n=20)) og fannst þau passa þegar könnunin var gerð (heilgóma: 66,7% (n=12); parta: 63,6% (n=14)). Fleiri partasjúklingar 59,1% (n=12) voru ósammála um að tími væri kominn á endurnýjun tanngervisins heldur en heilgómasjúklingar 50% (n=9). Ályktun: Nemendur THÍ standa sig vel í að kenna þjónustuþegum sínum umhirðu tanngerva en einungis 16,7% heilgómasjúklinga og 9,1% partasjúklinga sagðist ekki hafa fengið upplýsingar um umhirðu tanngervisins. Þó má bæta upplýsingagjöf um endingartíma tanngerva og nauðsynlega eftirfylgni þeirraen_US
dc.description.abstractPurpose: The main purpose of the study was to observe the quality and success of information provided to patients treated with complete dentures (CD) and/or removable partial dentures (RPD) at the Faculty of Odontology (FO) of the University of Iceland, and to analyze their usage of available post treatment such as relining of the dentures. Materials and methods: The participants had been treated by dental students at the FO and had received CD or/and RPD. A letter of invitation to participate was sent to the target group followed by a phone call and they requested to answer a questionnaire. A quantitative research method was used and data collected with a questionnaire to explain results using descriptive statistic. Results: A total of 66,7% (n=40) of the target group (n=60) took part in the research; 55% were RPD patients (n=22) and 45% CD patients (n=18). 57,5% (n=23) men and 42,5% (n=17) women. Half (n=9) of the CD patients belonged to the age group of 70-79 years and the most common age group among RPD patients was 60-69 years old 45,5% (n=10). Nearly half of CD 44,4% (n=8) patients and half of RPD patients (n=11) had received verbal instructions on how to maintain their dentures. The majority of both groups (CD: 77.8% (n=14); RPD: 77.3% (n=17)) received no information about the estimated service life of their dentures. Most of the patients (CD: 88.9% (n=16); PRD: 63.6% (n=14)) had the knowledge of denture relining, but the majority of those (CD: 56.3% (n=9); RPD: 57,1% (n=8)) had not received the information during their treatment at the FO. Most CD patients used soap to clean their dentures or 55,6% (n=10) while RPD patients used toothpaste for the same purpose 59,1% (n=13). Most of the patients still use their dentures today or (CD: 88,9% (n=16); RPD: 90,9% (n=20)) and most of theme feel that their dentures still fit (CD: 66,7% (n=12); RPD: 63,6% (n=14)). More RPD patients 59.1% (n=12) disagreed on the need to renew the dentures compared to the CD patients 50% (n=9). Conclusion: Dental students at the FO do well at informing and teaching their patients maintenance of the dentures, only 16.7% CD patients and 9.1% RPD patients didn´t receive information of daily handling of the dentures. Improvement could though be made of informing them about the service life of CD/RPD and the available post treatment services.en_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherTannlæknafélag Íslandsen_US
dc.relation.urlhttp://www.tannsi.is/skrar/file/tannlaeknabladid_1/tannlaeknabladid-2018.pdfen_US
dc.subjectTannsmíðien_US
dc.subjectHeilgómaren_US
dc.subjectStálgrindarpartaren_US
dc.subjectTannheilbrigðisþjónustaen_US
dc.subjectLaus tanngervien_US
dc.titleVitund sjúklinga á umhirðu og eftirmeðferð lausra tanngervaen_US
dc.title.alternativePatient awareness of daily care and post treatment of denturesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.departmentTannlæknadeild Háskóla Íslandsen_US
dc.identifier.journalTannlæknablaðiðen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2020-05-28T15:38:11Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Vitund ....pdf
Size:
295.0Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record