Show simple item record

dc.contributor.authorMargrét Einarsdóttir
dc.contributor.authorÁsta Snorradóttir
dc.date.accessioned2020-11-16T18:15:58Z
dc.date.available2020-11-16T18:15:58Z
dc.date.issued2020-11
dc.date.submitted2020-11
dc.identifier.citationMargrét Einarsdóttir, Ásta Snorradóttir. Geðræn líðan íslenskra ungmenna: Tengsl við vinnu með skóla? Læknablaðið. 2020; 106(11): 505-11.en_US
dc.identifier.issn0023-7213
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621558
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractINNGANGUR Geðræn vanlíðan ungmenna hefur aukist á undanförnum árum. Hætta er á að geðræn vanlíðan og veikindi á unglingsárum þróist yfir í langvarandi veikindi á fullorðinsárum. Þá hefur vinna ungmenna með skóla aukist á síðustu áratugum. Rannsóknir skortir hins vegar á tengslum geðrænnar líðanar ungmenna og vinnu með skóla. MARKMIÐ Markmið rannsóknarinnar var að skoða tengsl 6 einkenna geðrænnar líðanar (þreyta eftir fullan nætursvefn, þunglyndi, kvíði/spenna, áhyggjur/dapurleiki og fjölþætt geðræn vanlíðan) við umfang vinnu með skóla meðal íslenskra ungmenna eftir kyni, aldri og fjárhagsstöðu foreldra. EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR Rannsóknin byggðist á norrænum spurningalista um sjálfsmat geðrænnar líðanar. Rannsóknin var lögð fyrir 2800 ungmenni á aldrinum 13-19 ára, slembivalin úr Þjóðskrá. Svarhlutfall var 48,6%. Spurt var hversu oft ungmennin fundu fyrir geðrænum einkennum síðasta árið og þeim skipt niður í þrjá hópa þeirra sem ekki vinna með skóla, eru í hóflegri vinnu með skóla og í mikill vinnu. Marktækni var mæld með tvíbreytuprófum (Pearsons kí-kvaðrat). NIÐURSTÖÐUR Niðurstöður rannsóknarinnar sýna kynjamun í tengslunum milli umfangs vinnu með skóla og geðrænnar líðanar. Stelpur sem vinna mikið með skóla eru líklegri til að finna stundum eða oft fyrir geðrænni vanlíðan en stelpur sem vinna ekki með skóla en engin tengsl mælast í hópi drengja. Einnig koma fram tengsl við aukna geðræna vanlíðan í hópi 13-15 ungmenna ára og í hópi þeirra sem eiga foreldra sem eru vel stæðir fjárhagslega. ÁLYKTUN Mikilvægt er að allir hagsmunaaðilar stuðli að því að vinna ungmenna með skóla sé hófleg og að ungmennin sjálf fái vinnuverndarfræðslu og geti þannig betur áttað sig á tengslum vinnunnar við geðræna heilsu.en_US
dc.description.abstractINTRODUCTION: Adolescent mental health problems have increased in recent years, and such problems may predispose the adolescent to long-term mental illness in adulthood. In past decades it has become more common for Icelandic teenagers to work while attending school (term-time work). Nevertheless, research is missing on the association between the level of termtime work and mental health. The aim is to examine the association between six types of mental symptoms (tiredness after an adequate night’s sleep, difficulty sleeping, depression, stress/anxiety, worries/sadness, and multiple symptoms) and level of term-time work, by gender, age, and family’s financial status. MATERIAL AND METHODS: A survey applying a Nordic questionnaire based on self-assessed mental symptoms, was conducted among 2800 randomly selected adolscents, aged 13-19. The response rate was 48.6%. Participants were asked how often they felt symptoms of poor mental health. They were divided into three groups consisting of: non term-time workers, moderate term-time workers, and intensive term-time workers. A Chi-square test was used to test statistical significance: 95% confidence interval (CI). Results show gender difference in the association between level of term-time work and the mental symptoms. Intensive female workers are more likely to suffer symptoms of poor mental health than female non-workers, but no relationship was examined amongst boys. Furthermore, some association between term-time work and poor mental health is found amongst 13-15-yearolds, and for those whose parents are financially well-off. CONCLUSION: It is important that all stakeholders promote moderate term-time work for adolescents, and that the young people themselves receive occupational health and safety education to better understand the connection between work and mental health.en_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherLæknafélag Íslandsen_US
dc.relation.urlhttps://www.laeknabladid.is/tolublod/2020/11/nr/7518en_US
dc.subjectGeðheilsaen_US
dc.subjectUnglingaren_US
dc.subject.meshMental Healthen_US
dc.subject.meshAdolescenten_US
dc.titleGeðræn líðan íslenskra ungmenna: Tengsl við vinnu með skóla?en_US
dc.title.alternativeThe association of mental symptoms with teenage work in Icelanden_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.eissn1670-4959
dc.contributor.department1 Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands, 2 félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.en_US
dc.identifier.journalLæknablaðiðen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2020-11-16T18:15:59Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Geðræn ....pdf
Size:
1.155Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record