Show simple item record

dc.contributor.authorSólveig Hrönn Gunnarsdóttir
dc.contributor.authorIngibjörg Hjaltadóttir
dc.date.accessioned2021-01-29T11:48:37Z
dc.date.available2021-01-29T11:48:37Z
dc.date.issued2020-06-08
dc.date.submitted2021-01
dc.identifier.citationSólveig Hrönn Gunnarsdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir. Hegðunarvandamál á hjúkrunarheimilum og tengsl við heilsufar, virkni og fjötranotkun. Tímarit hjúkrunarfræðinga. 2020; 96(2): 71-79.en_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621649
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractÁ Íslandi fjölgar í hópi háaldraðra eins og annars staðar í heiminum. Það kallar á aukna og bætta þjónustu við þennan aldurshóp. Einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma fer því einnig fjölgandi en sjúkdómunum fylgja ýmis taugasálfræðieinkenni. Hegðunarvandi sem birtist hjá allt að 90% einstaklinga með heilabilun veldur hinum aldraða og aðstandendum hans mikilli streitu og dregur úr vellíðan og lífsgæðum. Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hve hegðunarvandi er algengur hjá íbúum á íslenskum hjúkrunarheimilum og tengsl hans við vitræna skerðingu, þunglyndi, verki, virkni og notkun fjötra. Aðferð: Rannsóknin var megindleg, aftursýn og lýsandi. Við tölfræðilega greiningu var notað interRAI-MDS 2.0 mat 2596 íbúa sem dvöldu á hjúkrunarheimilum árið 2014 og voru gögnin fengin hjá Embætti landlæknis. Niðurstöður: Meðalaldur íbúanna var 84,4 ár, 37,2% úrtaksins voru karlar og 62,8% konur. Þá var meðaltal einkenna um hegðunarvanda hæst hjá þeim sem voru með blandað form heilabilunar (0,34–1,15) og minnst hjá einstaklingum sem ekki höfðu heilabilunarsjúkdóma (0,07–0,31). Einnig kom í ljós jákvæð fylgni á milli hegðunarvanda og þunglyndiseinkenna (Sp-ró = 0,399; p < 0,0001), meiri verkja (Sp-ró = 0,099; p < 0,0001), minni virkni (Sp-ró = 0,224; p < 0,0001) og fjötranotkunar (Sp-ró = 0,145; p < 0,0001). Ályktun: Niðurstöðurnar gefa yfirlit yfir algengustu atferlis- og taugasálfræðieinkenni íbúa á hjúkrunarheimilum. Verkir, þunglyndi, skortur á örvun og virkni og notkun fjötra eru þættir sem taka þarf tillit til þegar verið er að meta og veita meðferð við hegðunarvanda hjá íbúum hjúkrunarheimila til að bæta líðan þeirra. Aukin þekking á þessum þáttum er mikilvæg til að greina og meta orsakir hegðunarvanda. Mikilvægt er að tryggja nægilega þekkingu þeirra sem starfa á hjúkrunarheimilum í að meðhöndla hegðunarvanda til að hægt sé að veita árangursríka, einstaklingsbundna meðferð. __________________________________en_US
dc.description.abstractBackground: the proportion of the very elderly is increasing in Iceland, as elsewhere, requiring more and better care services for this age group. therefore, the number of people with dementia is also rising, but the disease presents various neurological symptoms. Behavioural symptoms is present in up to 90% of individuals with dementia. This is stressfull for the induviduals and their families and decreases their well being and quality of life. Aim: of the research was to investigate the frequency of behavioural symptoms in Icelandic nursing homes and the association with cognitive impairment, depression, pain, activities and the use of restraints. Method: The research is quantitative, retrospective, and descriptive. Data for statistical analysis were 2596 interRAI-MDS 2.0 assessments of nursing home residents in 2014, obtained from the Directorate of Health in Iceland. Results: The average age of residents was 84.4 years, 37.2% of whom were men and 62.8% women. Indviduals suffering from a mixed type of dementia had the highest average for behavioural symptoms (0.34–1.15) and residents without dementia had the lowest (0.07–0.31). The findings showed a positive correlation between behavioural symptoms and symptoms of depression (Sp rho = 0.399; p < 0.0001), higher levels of pain (Sp rho = 0.099; p < 0.0001), less time in activities (Sp rho = 0.224; p < 0.0001) and restaraint use (Sp rho = 0.145; p < 0.0001). Conclusions: The findings present the most common behavioural and neuropsychological symptoms in nursing home residents. In order to improve the wellbeing of nursing home residents, factors such as pain, depression, lack of activities and use of restraints must be taken into account when assessing and treating behavioral problems. Increased knowledge of these factors is important when diagnosing and assessing the causes of behavioural symptoms. It is important to ensure that nursing home staff has sufficient knowledge on how to treat behavioural symptoms so that the most effective and individually designed treatment can be provided. Keywords: Behavioural symptoms, pain, depression, activity, restraints and interRAI-MDSen_US
dc.description.sponsorshipÖldrunarráð Íslands og B-hluti vísindasjóðs Félags íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/timaritid/bladasafn/2.-tbl.-2020/en_US
dc.subjectHjúkrunarheimilien_US
dc.subjectAldraðiren_US
dc.subjectHegðunarvandamálen_US
dc.subject.meshBehavioral Symptomsen_US
dc.subject.meshNursing Homesen_US
dc.titleHegðunarvandamál á hjúkrunarheimilum og tengsl við heilsufar, virkni og fjötranotkunen_US
dc.title.alternativeBehavioural symptoms in nursing homes in association with health, leisure activities and restraint useen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.department1) Heilbrigðisstofnun Suðurlands 2) Landspítala, Háskóla Íslandsen_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
dc.departmentcodeOLD12
refterms.dateFOA2021-01-29T11:48:38Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Hegðunarvandamál ....pdf
Size:
220.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record