Show simple item record

dc.contributor.authorHafdís Hrönn Pétursdóttir
dc.contributor.authorRagnheiður Harpa Arnardóttir
dc.contributor.authorGuðrún Pálmadóttir
dc.date.accessioned2021-01-29T12:42:18Z
dc.date.available2021-01-29T12:42:18Z
dc.date.issued2020-06-08
dc.date.submitted2021-01
dc.identifier.citationHafdís Hrönn Pétursdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir, Guðrún Pálmadóttir. Íslensk þýðing WHodAs 2.0 og próffræðilegir eiginleikar hennar. 2020; 96(2): 80-87.en_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621650
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractInngangur Í hugmyndafræði alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, fötlun og heilsu (ICF) er áhersla lögð á færni fólks við þær aðstæður sem það býr. WHODAS 2.0 spurningalistinn, WHO Disability Assessment Schedule 2.0, var saminn til að mæla færni og fötlun í takt við ICF, óháð mál- og menningarsvæðum eða þeim heilsufarsvanda sem að baki býr. Markmið rannsóknarinnar voru að þýða WHODAS 2.0 og staðfesta próffræðilega eiginleika íslensku þýðingarinnar. Aðferð WHODAS 2.0 var þýtt úr ensku. Þá var það lagt fyrir og rætt í rýnihópi fólks í endurhæfingu og leiddi það til minniháttar breytinga. Bakþýðing staðfesti samhljóm íslensku útgáfunnar við upprunalegu ensku útgáfuna. Þýðingin var þá lögð fyrir tvo hópa. Fyrri hópurinn (n = 81) var fólk sem var að hefja endurhæfingu en það svaraði WHODAS einu sinni auk þess að svara SF-36v2-spurningalistanum. Í síðari hópnum (n = 67) var fólk í viðhaldsþjálfun sem glímdi við hjarta- eða lungnasjúkdóma. Það svaraði WHODAS 2.0 tvisvar með 2 vikna millibili. Innri áreiðanleiki var prófaður með Cronbachs-alfa, áreiðanleiki endurtekinna mælinga með innanflokksfylgnistuðli og samtímaréttmæti við SF-36v2 var prófað með fylgnistuðli Spearmans. Niðurstöður Innri áreiðanleiki var á bilinu 0,83–0,98 fyrir mælitækið í heild og alla undirkvarða þess. Áreiðanleiki endurtekinna mælinga reyndist 0,77–0,94. Fylgni milli WHODAS 2.0 og SF-36v2 var marktæk fyrir alla undirkvarða sem snúa að skyldum heilsutengdum þáttum (r = –0,25 til –0,7, p < 0,05) eða í 36 af 48 tilfellum. Ályktanir Próffræðilegir eiginleikar íslensku þýðingarinnar á WHODAS 2.0 eru góðir. Íslenska þýðingin er framlag til heilbrigðisþjónustu og rannsókna á Íslandi og auk þess opnast möguleikar á þátttöku Íslands í alþjóðlegum rannsóknum á færni og fötlun. Lykilorð WHODAS 2.0, íslenska, réttmæti, áreiðanleiki, SF-36v2en_US
dc.description.abstractAim: The International Classification of Function, Disability and Health (ICF) accentuates the functioning of the individual in his ordinary surroundings. The WHODAS 2.0 questionnaire (WHO Disability Assessment Schedule 2.0), was developed to assess health status and disability across different cultures and settings in accordance with the ICF. The aim of this study was to translate WHODAS 2.0 into Icelandic and validate its psychometric properties. Methods: WHODAS 2.0 was translated into Icelandic and then tested and discussed in a focus group with patients in rehabilitation resulting in minor changes. Translation back into English confirmed the accuracy of the Icelandic translation. The Icelandic version was tested in two groups. One group (n = 81) consisted of patients at admittance to rehabilitation, who answered WHODAS 2.0 once and filled in the SF-36 questionnaire. The second group (n = 67) comprised chronic heart- and lung patients receiving maintainance training. They answered WHODAS 2.0 twice with rthe interval of two weeks. Internal reliability and test-retest reliability were tested using Cronbach’s alpha and intra class correlation (ICC) analysis, respectively. Concurrent validity with the SF-36 was tested using the Spearman’s rho correlation. Results: Cronbach’s alpha was 0.83–0.98 for the total score and the subscales of WHODAS 2.0. Similarly, ICC was 0.77–0.94. Significant correlation emerged in 36 of 48 comparisons, i.e. between all relevant subscales of the two instruments (r = –0.25 to –0.7; p < 0.05). Conclusions: The Icelandic translation of WHODAS 2.0 is reliable and valid. It can now be used in assessment of health and disability status of people who speak Icelandic, both in clinical situations and for research purposes. Keywords: WHODAS 2.0, Icelandic translation, validity, reliability, SF-36v2en_US
dc.description.sponsorshipVísindasjóður Sjúkrahússins á Akureyrien_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/timaritid/bladasafn/2.-tbl.-2020/en_US
dc.subjectFlokkunarkerfien_US
dc.subjectFötlunen_US
dc.subjectFærnien_US
dc.subject.meshInternational Classification of Functioning, Disability and Healthen_US
dc.titleÍslensk þýðing WHodAs 2.0 og próffræðilegir eiginleikar hennaren_US
dc.title.alternativeWHODAS 2.0 — Translation into Icelandic and testing of its psychometric propertiesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.department1 Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri 2 Endurhæfingardeild Sjúkrahússins á Akureyri, Kristnesi 3 Lungna-, ofnæmis- og svefnrannsóknasvið Læknavísindadeildar Uppsalaháskóla í Svíþjóðen_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2021-01-29T12:42:19Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Íslensk ....pdf
Size:
218.7Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record