Show simple item record

dc.contributor.authorFjóla Sigríður Bjarnadóttir
dc.contributor.authorKristín Þórarinsdóttir
dc.contributor.authorMargrét Hrönn Svavarsdóttir
dc.date.accessioned2021-02-04T09:34:48Z
dc.date.available2021-02-04T09:34:48Z
dc.date.issued2020-11-16
dc.date.submitted2021-02
dc.identifier.citationFjóla Sigríður Bjarnadóttir, Kristín Þórarinsdóttir, Margrét Hrönn Svavarsdóttir. Hvað á ég að gera — hvert á ég að snúa mér? Tímarit hjúkrunarfræðinga. 2020; 96(3): 92-101.en_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621656
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractTilgangur: Öldruðum fjölgar og óformlegir umönnunaraðilar, makar eða dætur veita um þriðjungi eldri borgara á Íslandi aðstoð. Umönnunarálag getur gert vart við sig hjá aðstandendum og haft neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu en rannsóknir hafa sýnt að draga má úr því með stuðningi og fræðslu. Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa reynslu dætra af því að vera aðstandendur aldraðra foreldra með minnkaða færni og lýsa þörf þeirra fyrir fræðslu. Aðferð: Rannsóknin var eigindleg. Þátttakendur voru 12 fullorðnar dætur sem voru aðstandendur aldraðra foreldra sem misst höfðu færni og bjuggu í heimahúsum. Gagna var aflað með hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum. Greining gagna fór fram með kerfisbundinni textaþéttingu (e. systematic text condensation) samkvæmt aðferð Malterud. Niðurstöður: Greind voru tvö meginþemu. Fyrra þemað, margþætt umönnunarálag, skiptist í þemun sálræn vanlíðan, svo sem kvíða; líkamleg vanlíðan, sem birtist meðal annars í orkuleysi, og skert félagsleg þátttaka, en ein birtingarmynd þess var tilætlunarsemi foreldris. Seinna meginþemað, óvissa, skiptist í þrjú þemu. Hið fyrsta var erfið upplýsingaleit en í því kom fram flókið aðgengi að upplýsingum. Annað þemað var þörf fyrir fræðslu, ráðgjöf og stuðning, þar sem því var lýst að stuðningur frá fjölskyldu og vinum hjálpaði þátttakendum mest. Þriðja þemað var þörf fyrir upplýsingaveitu, þar sem lýst var þörf fyrir aðgengi að fagfólki og upplýsingum á einum stað sem hægt væri að veita rafrænt að hluta til. Ályktanir: Niðurstöðurnar benda sterklega til þess að dætur aldraðra finni fyrir sálrænni, líkamlegri og félagslegri vanlíðan tengdri umönnun foreldra sinna. Einnig höfðu dæturnar mikla þörf fyrir fræðslu og ráðgjöf þar sem þær fundu til óvissu vegna vanþekkingar á kerfinu og erfiðs aðgengis að upplýsingum. Lykilorð: Aldraðir, dætur, umönnunaraðilar, fræðsla, líðan, umönnunarálag.en_US
dc.description.abstractAim: The elderly population is growing in Iceland, and informal caregivers, spouses or daughters assist about a third of them. In this situation, the relatives can experience a burden, which can negatively affect their physical and mental health. However, research has demonstrated benefits of education and support for relatives. The aim of the study was to explore daughters’ experience of being caregivers of a parent with a functional decline and their need for education. Method: This was a qualitative phenomenological study. Participants were 12 adult daughters of parents who had a functional decline and lived at home. Data was collected with semi–structured individual interviews and analyzed using the systematic text condensation method of Malterud. Results: Two main themes emerged. The first theme, multifaceted caregiver strain, was divided into psychological distress, such as anxiety, physical discomfort manifesting in energy deficiency, and limited social participation manifesting in parents assuming assistance. The second main theme, uncertainty, included three themes, the first one being difficult information search which showed that it was difficult to access information. The next theme, need for education, counseling and support, revealed that support from family and friends was most helpful. The last theme, navigated information source, described the need for access to health professionals and information in one place. The daughters also expressed need for education and counseling from professionals, which could partly be provided online. Conclusions: The results strongly suggest that the daughters experience psychological, physical, and social distress related to their parents’ care. Furthermore, the daughters had much need for education and counseling as they experienced uncertainty related to being unfamiliar with the formal care system and inaccessible information. Keywords: Frail elderly, daughters, caregivers, education, wellbeing, burdenen_US
dc.description.sponsorshipVísindasjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Atvinnumál kvenna, Uppbyggingarsjóður Vestfjarðaen_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/timaritid/greinasafn/grein/2020/11/16/Hvad-a-eg-ad-gera-hvert-a-eg-ad-snua-mer/en_US
dc.subjectAldraðiren_US
dc.subjectDæturen_US
dc.subjectUmönnunen_US
dc.subject.meshFrail Elderlyen_US
dc.subject.meshAdult Childrenen_US
dc.subject.meshCaregiversen_US
dc.subject.meshCaregiver Burdenen_US
dc.titleHvað á ég að gera — hvert á ég að snúa mér? Reynsla dætra af því að annast aldraða foreldra: Margþætt umönnunarálag og óvissaen_US
dc.title.alternativeWhat should I do — to whom should i refer? Daughters’ experience of caring for elderly parents: Multifaceted caregiver strain and uncertaintyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.department1) Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og Heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri 2)3) Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyrien_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2021-02-04T09:34:49Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Hvað ....pdf
Size:
250.3Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record