Show simple item record

dc.contributor.authorKristín Björnsdóttir
dc.date.accessioned2021-02-04T10:51:57Z
dc.date.available2021-02-04T10:51:57Z
dc.date.issued2020-11-16
dc.date.submitted2021-02
dc.identifier.citationKristín Björnsdóttir. Heimili hrumra eldri borgara sem þiggja heilbrigðisþjónustu: yfirlitsgrein. Tímarit hjúkrunarfræðinga. 2020; 96(3): 112-119.en_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621658
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractInngangur: Tilgangur þessarar greinar er að endurskoða hugmyndir um heimilið sem umhverfi sem mótar vellíðan og möguleika hrumra eldri borgara til að líða vel. Greinin byggist á fjölfaglegri umfjöllun um heimili þar sem hugmyndir, hugtök og skilningur sem mótað hafa umfjöllun um heimili fólks, sérstaklega hrumra eldri borgara, voru greindar og skýrðar. Gerð var leit í eftirtöldum gagnasöfnum: Google Scholar, Scopus, PubMed, CINAHL og Leitir.is á árinu 2019 og að auki voru heimildalistar og tilvitnanir í lykilgreinar kannaðar. Fram komu 1052 titlar sem voru skoðaðir nánar, en alls voru notuð 40 ritverk sem endurspegluðu lykilhugmyndir og hugtök sem tengdust tilgangi greinarinnar. Gögn voru greind með hliðsjón af hugtökum sem tengjast þessu fræðasviði, umhverfi, rými, stað, „að eiga heima“ og verndun einkalífs. Niðurstöður: Tvær meginhugmyndir voru greindar. Hin fyrri endurspeglar heimilið sem efnislegt og manngert umhverfi og hin síðari fjallar um það hvernig fólk tengist og skynjar heimili sitt sem stað með ríka merkingu. Rannsóknir um heimili fólks sem nýtur heilbrigðisþjónustu heima mótast annars vegar af skoðun rýmis, hönnunar og skipulags og því hve vel hið efnislega umhverfi fellur að þörfum og óskum einstaklingsins. Hins vegar fjalla rannsóknir sem beinast að tengslum fólks við heimilið og merkingu, um áhrif þess að „eiga heima“ á sjálfsmynd og líðan. Lokaorð: Þessi rannsókn samþættir fjölfaglegan skilning, kenningar og rannsóknir um áhrif hönnunar heimila, og tilfinninga og reynslu heimilismanna á möguleika fólks til að lifa góðu lífi heima. Niðurstöðurnar geta nýst til að skipuleggja og veita hjúkrun á einkaheimilum. Lykilorð: umhverfi, heimili, rými, staður, „að eiga heima“, heimahjúkrunen_US
dc.description.abstractThe purpose of this article is to review ideas around the home as an environment that shapes well-being and the ability to lead a good life among frail older persons. This article draws on an interdisciplinary exploration of the home, focusing on ideas, concepts and understandings that influence discussions of the homes, particularly of frail older people. A comprehensive search was conducted using five databases: Google Scholar, Scopus, PubMed, CINAHL and Leitir.is (based in Iceland). In addition, reference lists in articles and citing studies of key articles were reviewed. This search yielded 1052 titles which were reviewed, and of these, 40 items were analysed in the synthesis presented here. The analysis was guided by key theoretical concepts in the field, i.e., space, place, “at-home-ness” and protection of privacy. Results: Two main ideas were identified. The first relates to the home as a material and built space; the second conceptualises the home as a place to which people feel connected, a place invested with meaning. Studies focusing on frail older persons’ homes as a material environment draw on understandings of space and how design and organization meets the needs and wishes of people who receive health care services at home. Studies addressing one’s relation to the home, and its meaning, have explored the impact of “at-home-ness” on identity and well-being. Conclusion: This is a synthesis of interdisciplinary concepts, theories and research findings related to how the design of homes, as well as emotions and experiences, shape the possibilities of older people to lead a good life in their homes. The synthesis has the potential to benefit the organizing of nursing in private homes. Keywords: environment, home, space, place, “at-homeness“, home care nursingen_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/timaritid/greinasafn/grein/2020/11/16/Heimili-hrumra-eldri-borgara-sem-thiggja-heilbrigdisthjonustu-yfirlitsgrein/en_US
dc.subjectAldraðiren_US
dc.subjectHeimiliðen_US
dc.subjectHeimahjúkrunen_US
dc.subjectHönnunen_US
dc.subject.meshHome Health Nursingen_US
dc.subject.meshFrail Elderlyen_US
dc.subject.meshEnvironmenten_US
dc.titleHeimili hrumra eldri borgara sem þiggja heilbrigðisþjónustu: yfirlitsgreinen_US
dc.title.alternativeThe homes of frail older persons who receive health care services: a reviewen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.departmentHjúkrunarfræðideild Háskóla Íslandsen_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2021-02-04T10:51:58Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Heimili ....pdf
Size:
216.8Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record