Show simple item record

dc.contributor.authorSigrún Knútsdóttir
dc.contributor.authorHalldóra Eyjólfsdóttir
dc.date.accessioned2021-03-19T12:11:52Z
dc.date.available2021-03-19T12:11:52Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2021-03
dc.identifier.citationSigrún Knútsdóttir, Halldóra Eyjólfsdóttir. Könnun á viðhorfi sjúkraþjálfara á Landspítala til starfsþróunar. Sjúkraþjálfarinn. 2017; 45(2): 22-25.en_US
dc.identifier.issn1670-2204
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621715
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractBakgrunnur Í siðareglum og reglugerð um sjúkraþjálfara og lögum um heilbrigðisstarfsmenn eru ákvæði um að sjúkraþjálfari viðhaldi þekkingu sinni og faglegri færni og tileinki sér nýjungar er varða starfið. Markmið Að kanna viðhorf sjúkraþjálfara til starfsþróunar og áhuga þeirra á námskeiðum. Aðferðir: Ópersónugreinanlegur spurningarlisti á rafrænu formi var sendur til allra sjúkraþjálfara á Landspítala (N:74). Hann skiptist í almennar lýðfræðilegar spurningar, spurningar um gagnsemi, hvata, hindranir, kostnaðarþátttöku og umbun við starfsþróun auk áhuga á námskeiðum. Spurningalistinn var unninn í Lime Survey forritinu, úrvinnsla gagna unnin i Excel forritinu. Notast var við lýsandi tölfræði við túlkun niðurstaðna. Niðurstöður Fjörutíu og níu sjúkraþjálfarar svöruðu könnuninni (66%). Allir voru mjög sammála/ sammála um gagnsemi starfsþróunar. Mikill meirihluti taldi að setja ætti kröfur um árlega starfsþróunarskyldu. Helstu hvatar til að sinna starfsþróun voru að koma í veg fyrir kulnun í starfi, aukin starfsánægja, að verða betri starfsmaður og auka virði fagstéttarinnar. Helstu hindranir gegn því að sinna starfsþróun voru vinnuálag og mannekla á vinnustað. Flestir vildu fara á námskeið/ráðstefnu ef vinnuveitandi/ stéttarfélag greiddi kostnaðinn að fullu eða að hluta en 20% voru mjög sammála eða sammála því ef greiða þyrfti allan kostnað sjálfur. Langflestir vildu fá umbun fyrir að sinna starfsþróun. Mestur áhugi var á sértækum námskeiðum innan sjúkraþjálfunar og áhugahvetjandi samtali. Ályktanir Mikilvægt er að draga úr vinnuálagi í sjúkraþjálfun á Landspítala til að skapa svigrúm og uppfylla þarfir starfseminnar og starfsmannanna fyrir starfsþróun. Koma þarf á árlegri starfsþróunarskyldu. Markviss starfsþróun stuðlar að aukinni þekkingu, faglegri hæfni og aukinni starfsánægju með hagsmuni skjólstæðinganna að leiðarljósi. Lykilorð: Starfsþróun, starfsþróunarskylda, viðhorf, kulnun, starfsánægja.
dc.description.abstractAuthors: Sigrún Knútsdóttir1, Halldóra Eyjólfsdóttir1 1: Project manager on Continuous Professional Development and clinical adviser on Spinal Cord Injury, Physiotherapy department Landspitali 2. Specialist in women´s health physiotherapy, research physiotherapist, Physiotherapy department Landspitali Background Physiotherapists have an obligation to maintain their knowledge, professional skills and aquire new skills according to the ethical rules and regulations of physiotherapists and the law for health professionals. The Purpose was to investigate the attitude of physiotherapists towards Continous Professional Development (CPD) and interest for courses. Methods An anonymous electronic questionnaire was sent to all physiotherapists at Landspitali (N:74) with demografic questions and questions on the usefulness, motivations, barriers, cost and rewards for participating in CPD and interest for courses. The Lime Survey and Excel programs were used. Descriptive statistics were used to interpret the results. Results Forty nine answered the questionnaire (66%). All strongly agreed/ agreed that CPD was useful. A great majority considered that CPD should be mandatory. The main motivations for participating in CPD were to prevent burnout, increase job satisfaction, become a better practitioner and increase the status of the profession.The main barriers were workload and a lack of staff to participate in CPD. A great majority was willing to participate in a course/ conference if the employer /trade union paid the cost fully or partly, 20% were willing to participate if they had to pay themselves. A great majority wanted rewards for participating in CPD. Conclusions It is important to decrease the workload of physiotherapists in Landspitali to create a better opportunity and fulfill the requirements for CPD. A mandatory CPD should be implemented. A structured CPD will promote increased knowledge, professional skills and job satisfaction for the benefit of the patients. Key words: Continuous Professional Development (CPD), Mandatory CPD, Burn-out, job satisfaction.
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag sjúkraþjálfaraen_US
dc.relation.urlhttps://www.physio.is/media/sjukrathjalfarinn-pdf/Sjukrathjalfarinn-2017-2.pdfen_US
dc.subjectSjúkraþjálfaren_US
dc.subjectStarfsþjálfunen_US
dc.titleKönnun á viðhorfi sjúkraþjálfara á Landspítala til starfsþróunaren_US
dc.title.alternativeA Survey of the attitude of physiotherapists at Landspitali University Hospital to Continuous Professional Development
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.departmentLandspítalaen_US
dc.identifier.journalSjúkraþjálfarinnen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2021-03-19T12:11:53Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Könnun ....pdf
Size:
290.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record