Show simple item record

dc.contributor.authorGuðríður Ester Geirsdóttir
dc.contributor.authorTelma Kjaran
dc.contributor.authorKristín Anna Jónsdóttir
dc.contributor.authorKristín Norðkvist Ragnarsdóttir
dc.contributor.authorHafdís Skúladótti
dc.date.accessioned2021-06-01T11:35:24Z
dc.date.available2021-06-01T11:35:24Z
dc.date.issued2021-03
dc.date.submitted2021-06
dc.identifier.citationGuðríður Ester Geirsdóttir, Telma Kjaran, Kristín Anna Jónsdóttir, Kristín Norðkvist Ragnarsdóttir og Hafdís Skúladóttir. (2021). Hent í djúpu laugina: Áskoranir í starfi nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga, líðan þeirra og bjargráð. Timarit hjúkrunarfræðinga, 97(1): 92-99.en_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621806
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractMarkmið: Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar mæta ýmsum áskorunum þegar þeir hefja starfsferil sinn. Hjúkrunarstarfið krefst mikillar þekkingar, færni og öryggis sem þróast samhliða aukinnireynslu í starfi. Námið, eitt og sér, virðist ekki alltaf duga til að undirbúa hjúkrunarfræðinga fyrir allt sem starfið felur í sér og oftar en ekki finnst nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum að þeim sé hent út í djúpu laugina þegar þeir hefja störf. Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í hvaða áskoranir mæta nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum fyrsta árið í starfi, hversu tilbúnir þeir telja sig vera til að takast á við þær og hvaða bjargráð þeir nýta sér til að vinna úr þessum áskorunum til að stuðla að góðri líðan í starfi. Með því að átta sig á þeim áskorunum sem nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar mæta daglega í störfum sínum er hægt að styðja við þá í starfi og stuðla þar með að aukinni starfsánægju og sporna gegn kulnun í starfi og brottfalli úr stéttinni. Aðferð: Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem sett voru þau skilyrði að þátttakendur hefðu brautskráðst frá hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri á árunum 2013–2017. Einnig voru sett þau skilyrði að þátttakendur væru starfandi á legudeildum sjúkrahúsa og hefðu unnið samfellt á sama vinnustað í a.m.k. þrjá mánuði. Niðurstöður: Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðinámið undirbjó þátttakendur vel fyrir hjúkrunarstarfið og þær áskoranir sem mættu þeim þegar þeir hófu störf sem hjúkrunarfræðingar og töldu þeir að einstaklingsmiðuð aðlögun væri lykilatriði. Allir þátttakendur voru sammála um nauðsyn þess að tileinka sér jákvæð bjargráð í starfi og stuðla þannig að aukinni starfsánægju. Jákvætt viðhorf til starfsins var einkennandi meðal viðmælenda en samkvæmt þeim er það einn af þeim mikilvægu þáttum sem geta dregið úr líkum á kulnun ásamt brottfalli úr faginu. Ályktanir: Þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingar nýti sér jákvæð bjargráð og séu meðvitaðir um streitutengda þætti starfsins er ekki síður mikilvægt að þeir njóti stuðnings vinnufélaga og stjórnunin sé góð. Lykilorð: Hjúkrunarfræðingur, nýútskrifaður, áskoranir og bjargráð, innihaldsgreiningen_US
dc.description.abstractAim: Newly graduated nurses face many challenges as they start their careers. Nursing demands a great deal of knowledge, skills and sense of precaution, which grows and evolves with added experience. An education in the field of nursing does not always seem to be enough to prepare new nurses for everything that the job requiers. The experience of newly graduated nurses has often been compared to learning to swim by being thrown into the deep end of the pool. The aim of this study was to provide insight into the kinds of challenges newly registered nurses experience during their first years of nursing. Method: A qualitative research method with the following two criteriawas applied.Allstudy participants had to have graduated in the years 2013–2017 from theUniversity ofAkureyri andworked consec - utively at the same in-patient hospitalward for at least three months. Results: The results suggest that the participants’ education in nursing prepared them well for their work as a registered nurse. However, individualized ways of adjusting to the challenges these registered nurses face are needed in order to overcome them. The participants in the study all agreed that it was necessary to find positive coping strategies to ensure a positive work experience. The participants all had a positive attitude toward their work which is, according to them, very important in the prevention of career burnout and their leaving nursing. Conclusions: The study shows that even though registered nurses use positive coping strategies and are aware of the stress inducing aspects in their work, a supportive work environment and good management are equally important. Keywords: registered nurse, newly graduated,challenges and coping strategies, content analysisen_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/library/Timarit---Skrar/Timarit/Timarit-2021/1-tbl-2021/HentiDjupuLaugina.pdfen_US
dc.subjectHjúkrunarfræðingaren_US
dc.subjectStarfsánægjaen_US
dc.subjectStarfshvatningen_US
dc.subjectStarfsumhverfien_US
dc.subject.meshNursesen_US
dc.subject.meshEducation, Nursingen_US
dc.titleHent í djúpu laugina - Áskoranir í starfi nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga, líðan þeirra og bjargráðen_US
dc.title.alternativeThrown into the deep end of the pool - Newly graduated nurses’ challenges, wellbeing and coping skillsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.department1) Heilbrigðisstofnun Suðurlands 2) Landspítala 3) Heimahjúkrun Reykjavíkur og Rjóðri Landspítala 4) Heilbrigðisstofnun Vesturlands 5) Háskólanum á Akureyrien_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
dc.departmentcodeONC12
dc.departmentcodePAN12
refterms.dateFOA2021-06-01T11:35:25Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Hent ....pdf
Size:
227.7Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record