Show simple item record

dc.contributor.authorÁslaug Felixdóttir
dc.contributor.authorEydís Kristín Sveinbjarnardóttir
dc.contributor.authorSnæbjörn Ómar Guðjónsson
dc.date.accessioned2021-08-18T14:55:38Z
dc.date.available2021-08-18T14:55:38Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-08
dc.identifier.citationÁslaug Felixdóttir, Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, Snæbjörn Ómar Guðjónsson. Viðhorf hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á Sjúkrahúsinu á Akureyri til fjölskylduhjúkrunar. Tímarit hjúkrunarfræðinga. 2021; 97(2): 84-93.en_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621842
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractFjölskylduhjúkrun bætir samskipti innan fjölskyldu, hefur áhrif á gæði hjúkrunar og verkferla á sjúkradeildum, eykur samvinnu við fjölskyldur, leiðir til styttri innlagna og getur jafnvel komið í veg fyrir endurinnlagnir. Viðhorf hjúkrunarfræðinga geta haft áhrif á það hvort og hvernig þeir veita fjölskylduhjúkrun. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta og dýpka skilning á viðhorfum hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á Sjúkrahúsinu á Akureyri til fjölskylduhjúkrunar fyrir og á meðan á innleiðingu á Calgary fjölskylduhjúkrunar stóð. Rannsóknin var íhlutunarrannsókn án samanburðarhóps. Í megindlega hlutanum svöruðu þátttakendur spurningalista um viðhorf hjúkrunarfræðinga til mikilvægis fjölskyldna í hjúkrun (FINC-NA – Families’ Importance in Nursing Care – Nurses’ Attitudes) ásamt bakgrunnsspurningum. Rannsóknargögnum og bakgrunnsupplýsingum var safnað hjá öllum hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum á SAk á tveimur tímabilum. Í megindlega hlutanum var unnið með gögn hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á deildum þar sem fjölskylduhjúkrun var innleidd (n=145). Á tíma 1 svöruðu 133 þátttakendur (92%) og á tíma 2 svöruðu 132 (89%). Úrvinnsla megindlegra gagna fór fram í SPSS. Í eigindlega hlutanum svöruðu þátttakendur þremur opnum spurningum skriflega. Af öllu þýðinu (N=205) svöruðu 87 þátttakendur skriflega spurningum við báðar fyrirlagnir sem voru greindar og flokkaðar með aðferðum innihaldsgreiningar. Viðhorf hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á SAk til fjölskylduhjúkrunar var almennt jákvætt. Það breyttist ekki í innleiðingarferlinu. Þátttakendur með hærra menntunarstig og lengri starfsreynslu litu síður á fjölskyldu sem byrði (p<0,05). Þátttakendur sem töldu að það væri almenn stefna að hlúa að fjölskyldum á sinni deild höfðu jákvæðara viðhorf (p<0,05). Þátttakendur töldu helsta ávinning og hvata fjölskylduhjúkrunar stuðla að auknum gæðum hjúkrunar. En hins vegar töldu þeir helstu hindranir í því að veita fjölskylduhjúkrun vera álagsþættir í starfi, starfsumhverfi og vinnuskipulagi. Það er mikilvægt að styðja áfram við jákvæðviðhorf hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á SAk til fjölskylduhjúkrunar. Það hefur sýnt sig að jákvætt viðhorf stuðlar að árangursríkari fjölskylduhjúkrun til sjúklinga og aðstandenda.en_US
dc.description.abstractFamily nursing improves communication within the family, the quality of nursing practice and work processes in hospitals, enhances collaboration with families and can influence length-of-stay and re-admissions. Nurses’ attitudes can affect whether and how they include family care in their nursing. The main objective was to assess and increase the understanding of the attitudes of nurses and midwives at Akureyri Hospital (SAk) toward the importance of involving families in their care, before and while implementing Calgary family nursing. The quantitative part of this research was an intervention study without a control group. The participants answered the questionnaire “Families’ Importance in Nursing Care – Nurses’ Attitudes” (FINC-NA) and background questions. Data analysis was conducted on data from nurses/ midwives working on units where family nursing was implemented (n=145). In time 1, 133 (92%) participants answered the questionnaires and in time 2, 132 (89%). Quantitative data was analysed with SPSS. In the qualitative part the participants answered in writing three open questions that 87 participants (N=205) responded to at both times. The written answers were analysed with content analysis. The attitudes of nurses/midwives towards families was generally positive. The attitudes did not change during the implementation process. Participants with a higher education level and longer work experience, experienced family less as a burden (p<0.05). Participants who believed there was a general policy in their unit to care for families had more positive attitudes (p<0,05). Participants believed the benefits of implementing family nursing into clinical practice improves the quality of nursing care. It emerged that the most significant hindrances in providing family nursing were stress factors, nurses’ work environment and work structure. It is important to continue to support the nurses’ and midwives’ positive attitudes towards families at SAk. Research shows that positive attitudes can promote effective family nursing.en_US
dc.description.sponsorshipB-Vísindasjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/timaritid/bladasafn/2.-tbl.2021/en_US
dc.subjectFjölskylduhjúkrunen_US
dc.subject.meshFamily Nursingen_US
dc.titleViðhorf hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á Sjúkrahúsinu á Akureyri til fjölskylduhjúkrunaren_US
dc.title.alternativeNurses’ and midwives’ attitudes towards family nursing at Akureyri Hospital (SAk)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.department1)3)Sjúkrahús Akureyrar 2)Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyrien_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2021-08-18T14:55:39Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Viðhorf hjúkrunarfræðinga ....pdf
Size:
12.44Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record