Show simple item record

dc.contributor.authorBirna G. Flygenring
dc.contributor.authorHerdís Sveinsdóttir
dc.contributor.authorRakel Dís Björnsdóttir
dc.contributor.authorSalome Jónsdóttir
dc.date.accessioned2022-01-12T15:04:17Z
dc.date.available2022-01-12T15:04:17Z
dc.date.issued2021-11
dc.date.submitted2022-01
dc.identifier.citationBirna G. Flygenring, Herdís Sveinsdóttir, Rakel Dís Björnsdóttir, Salome Jónsdóttir. Streita og kulnun hjúkrunarfræðinema á lokaári við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Tímarit hjúkrunarfræðinga. 2021; 97(3): 76-85.en_US
dc.identifier.issn2298-7053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2336/621987
dc.descriptionTo access publisher's full text version of this article, please click on the hyperlink in Additional Links field or click on the hyperlink at the top of the page marked Downloaden_US
dc.description.abstractBakgrunnur: Sýnt hefur verið fram á að hjúkrunarfræðinemar sem finna fyrir einkennum streitu og kulnunar á námstímanum, eru líklegri til að glíma við streitu og kulnunareinkenni eftir útskrift og eru jafnframt líklegri til að hætta í starfi en þeir sem ekki finna fyrir þessum einkennum. Tilgangur: Að lýsa námi og framtíðaráformum, almennri og námstengdri streitu, bjargráðum og kulnun hjá lokaárs hjúkrunarfræðinemum á Íslandi; skoða samband almennrar streitu og kulnunar innbyrðis og við nám, framtíðaráform, og bakgrunnsbreytur; greina áhrifaþætti streitu, persónutengdrar og námstengdrar kulnunar og kulnunar tegndri samnemendum. Aðferð: Megindleg með lýsandi könnunarsniði. Mæltiækin Perceived Stress Scale (PSS) og Copenhagen Burnout Inventory (CBI) mældu einkenni streitu og kulnunar. Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að greina áhrifaþætti streitu og kulnunar. Niðurstöður: Þátttakendur voru 82 (72,6% svörun). Meðaltalsstig á PSS var 17,8 á kvarða frá 9-40, á persónutengdri kulnun 42,9, á námstengdri kulnun 56,9 og á kulnun tengdri samnemendum 31,2 á kvörðum frá 0-100. Meirihluti nemenda fann fyrir mikilli streitu sem tengdist háskólanáminu sjálfu (85%) og skorti á námsleiðbeiningum (57%). Fjórar aðhvarfsgreiningar voru unnar. Spálíkan 1 sýndi að nemendur sem telja sig fá lítinn/engan stuðning við námið og litlar/engar námsleiðbeiningar eru líklegri til að hafa hærra meðaltalsstig á PSS (r2=17,2). Spálíkan 2 sýndi að nemendur sem eru 30 ára og eldri eru líklegri til að hafa hærra meðaltalsstig á kvarðanum kulnun tengdri samnemendum (r2=8,1). Spálíkan 3 sýndi að nemendur með mikla/mjög mikla streitu tengda ástundun háskólanáms og samskiptum við kennara eru líklegri til að hafa hærra meðaltalsstig á kvarðanum um námstengda kulnun (r2=34,8). Líkan 4 sýnir að nemendur sem hafa fleiri stig á PSS eru líklegri til að hafa hærri meðaltalsstig á kvarðanum um persónutengda kulnun (r2=30,6). Ályktun: Hjúkrunarfræðinemar á lokaári upplifa streitu og kulnun í námi. Mikilvægt er finna leiðir til að fyrirbyggja og meðhöndla streitu og draga úr kulnun meðan á náminu stendur.en_US
dc.description.abstractBackground: Nursing students have been shown to experience symptoms of stress and burnout during their studies, are more likely to struggle with symptoms of stress and burnout post-graduation, and are also more likely to leave their jobs than those who do not experience these symptoms. Purpose: To describe nursing students’ education and future plans, general and academic stress and burnout during their final year of study in Iceland; examine the relationship between stress and burnout with studies, future plans, and background and analyze what influences stress, personal and academic burnout, and burnout related to fellow students. Method: Descriptive, quantitative survey. Instruments the Perceived Stress Scale (PSS) and Copenhagen Burnout Inventory (CBI) measured symptoms of stress and burnout. Main Results: Linear regression analysis was used to detect what influences stress and burnout. Participants were 82 (72.6% response). The mean score on PSS was 17.8 (range 9-40), on personal burnout 42.9, on educational burnout 56.9 and on burnout related to fellow students 31.2 (the scales range from 0 to 100). Majority of students experienced high levels of stress related to their academic study (85%) and lack of study guidelines (57%). Four regression analyses were employed. Model 1 showed that students who report that they receive little/no support in their studies and little/ no study instructions are more likely to have a higher mean score on PSS (r2=17.2). Model 2 showed that students who are 30 years and older are more likely to have a higher mean score on the burnout scale related to fellow students (r2=8.1). Model 3 showed that students with high/very high stress related to academic study and communication with teachers are more likely to have a higher mean score on the educational burnout scale (r2=34.8). Model 4 shows that students who have higher scores on PSS are likelier to have higher mean scores on the personal burnout scale (r2= 30.6). Conclusion: Nursing students experience stress and burnout during their final year of education. It is important to find ways to prevent and treat stress and reduce burnout among nursing students during their studies.en_US
dc.description.sponsorshipRannsóknasjóður Háskóla Íslandsen_US
dc.language.isoisen_US
dc.publisherFélag íslenskra hjúkrunarfræðingaen_US
dc.relation.urlhttps://www.hjukrun.is/timaritid/greinasafn/grein/2021/11/18/Streita-og-kulnun-hjukrunarfraedinema-a-lokaari-vid-Haskola-Islands-og-Haskolann-a-Akureyri/en_US
dc.subjectStreitaen_US
dc.subjectKulnunen_US
dc.subjectHáskólanemaren_US
dc.subjectHjúkrunarfræðien_US
dc.subject.meshBurnout, Psychologicalen_US
dc.subject.meshStress, Psychologicalen_US
dc.subject.meshFaculty, Nursingen_US
dc.subject.meshStudentsen_US
dc.titleStreita og kulnun hjúkrunarfræðinema á lokaári við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyrien_US
dc.title.alternativeStress and burnout among nursing students during their final year at University of Iceland and University of Akureyrien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.department1)2)Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 3)Heilsugæslan Salahverfi 4)Landspítalien_US
dc.identifier.journalTímarit hjúkrunarfræðingaen_US
dc.rights.accessOpen Access - Opinn aðganguren_US
refterms.dateFOA2022-01-12T15:04:17Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
Streita ....pdf
Size:
1.440Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record