Now showing items 1-20 of 7697

  • Anti-tumor necrosis factor therapy is associated with increased in situ squamous cell carcinoma of the skin: A population-based case-control study.

   Adalsteinsson, Jonas A; Muzumdar, Sonal; Waldman, Reid; Hu, Chaoran; Wu, Rong; Ratner, Désirée; Ungar, Jonathan; Silverberg, Jonathan I; Olafsdottir, Gudridur H; Kristjansson, Arni Kjalar; et al. (MOSBY-ELSEVIER, 2020-11-27)
  • Annarrar gráðu gáttasleglarof orsakað af parasympatískri örvun meðhöndlað með brennsluaðgerð. Sjúkratilfelli.

   Hrafn Hlíðdal Þorvaldsson1; Kristján Guðmundsson; Sigfús Örvar Gizurarson; 1) Landspítali, Lyflæknissvið 2)3) Landspítali, Hjartadeild (Læknafélag Íslands, 2021-09)
   Samkvæmt klínískum leiðbeiningum er einkennagefandi gáttasleglarof meðhöndlað með gangráðsmeðferð. Í ungum einstaklingum getur sú meðferð reynst erfið til langframa vegna hættu á fylgikvillum, til að mynda sýkingum, leiðsluvandamálum og hjartabilun af völdum gangráðsörvunar. Hér er lýst tvítugum manni sem upplifði endurtekin yfirlið þar sem uppvinnsla sýndi fyrstu gráðu gáttasleglarof ásamt breytilegu gáttasleglarofi af gráðu 2, Mobitz 1. Sjúklingurinn var meðhöndlaður með brennsluaðgerð á parasympatísk taugahnoð í hægri gátt. Við það varð PRbil eðlilegt. Meðferðinni hefur aldrei verið beitt áður á Íslandi og einungis er fáum tilfellum lýst á heimsvísu.
  • Skimun fyrir krabbameinum í ristli og endaþarmi. Yfirlitsgrein um nýgengi, dánartíðni, kostnað og árangur.

   Helgi Birgisson; Elínborg J. Ólafsdóttir; Anna Sverrisdóttir; Sigurður Einarsson; Agnes Smáradóttir; Laufey Tryggvadóttir; 1 Rannsókna- og skráningarsetur Krabbameinsfélagsins. Ristil og endaþarmsskurðdeild, Akademiska sjúkrahúsið, Uppsölum, Svíþjóð, 2 Rannsóknaog skráningarsetur Krabbameinsfélagsins, 3 Miðstöð meltingarlækninga, Læknastöðin Glæsibæ. Fagráð Embættis landlæknis um skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi árin 2018-2020, 4 Meltingarlækningadeild Landspítalans. Meltingarsetrið, 5 Krabbameinslækningadeild Landspítalans, 6 Rannsókna- og skráningarsetur Krabbameinsfélagsins. Læknadeild og Lífvísindasetur Háskóla Íslands (Læknafélag Íslands, 2021-09)
   Nýgengi krabbameina í ristli og endaþarmi hefur aukist hjá bæði konum og körlum síðustu áratugina en dánartíðni hefur heldur lækkað frá sjötta áratugnum og lifun batnað vegna betri greiningar og meðferðar. Fjöldi þeirra sem látast úr ristil- og endaþarmskrabbameini er þó meiri en úr brjósta- og leghálskrabbameinum samanlagt. Viðfangsefni greinarinnar eru nýgengi og dánartíðni krabbameina í ristli og endaþarmi hérlendis. Fjallað er um tvær algengustu skimunaraðferðirnar, leit að blóði í hægðum og ristilspeglun. Þá er lagt mat á ætlaðan kostnað og ávinninning íslensks samfélags af því að skima fyrir krabbameinum í ristli og endaþarmi. Líklegt er að á Íslandi geti skipulögð lýðgrunduð skimun fyrir krabbameinum í ristli og endaþarmi komið í veg fyrir að minnsta kosti 6 dauðsföll af þeim 28 á ári sem verða úr sjúkdómnum meðal fólks á skimunaraldri, ef skimunaraldur verður 50-74 ára. Umframkostnaður fyrir samfélagið vegna skimunar fyrir krabbameinum í ristli og endaþarmi er talinn mjög ásættanlegur í ljósi þess að sparnaður verður vegna einfaldari meðferðar, lækkunar nýgengis og fækkunar dauðsfalla.
  • Krabbameinsskimanir á krossgötum

   Agnes Smáradóttir; Landspítala (Læknafélag Íslands, 2021-09)
  • Bráð vandamál Landspítala

   Martin Ingi Sigurðsson; Elías Sæbjörn Eyþórsson; Theódór Skúli Sigurðsson; Runólfur Pálsson; 1) 3) Háskóla Íslands, Landspítala 2) 3) Landspítala (Læknafélag Íslands, 2021-09)
  • Einstaklingar sem nota vímuefni í æð á Íslandi: Bráðakomur og innlagnir á Landspítala og dánartíðni

   Bjarni Össurarson Rafnar; Magnús Haraldsson; Guðrún Dóra Bjarnadóttir; Geðdeild Landspítala, Læknadeild Háskóla Íslands, Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið (Læknafélag Íslands, 2021-09)
   INNGANGUR Misnotkun vímuefna er stór áhrifaþáttur í ótímabærum veikindum og dauða í heiminum. Verst settir eru þeir sem nota vímuefni í æð. Hópurinn á erfitt með að nýta sér hefðbundna heilbrigðisþjónustu og leitar frekar á bráðamóttökur spítala með sín vandamál. Þessir einstaklingar leita sér oft seint aðstoðar og eiga erfitt með að fylgja ráðleggingum, með ærnum kostnaði fyrir einstaklinginn og samfélagið. MARKMIÐ Tilgangur rannsóknar var að kanna notkun einstaklinga sem nota vímuefni í æð á bráðamóttökum og innlagnardeildum Landspítala yfir tveggja ára tímabil og rannsaka dánartíðni þeirra 7 árum eftir komuviðtal. EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR Rannsóknin er afturskyggn og hluti af stærri rannsókn á 108 einstaklingum með sögu um að misnota vímuefni í æð. Inntökuviðtölin voru tekin á árunum 2012-2013 þegar rannsóknarhópurinn lagðist inn til fíknimeðferðar á einhverjum af þremur stöðum: Fíknigeðdeild Landspítala (45%), Vog (30%) eða Hlaðgerðarkot (25%). Til að meta þjónustuþunga voru komur, innlagnir og innlagnardagar taldir. Fjöldi koma á bráðamóttökur Landspítala var borinn saman við parað úrtak almennings. Komuástæður á bráðamóttökur voru greindar og gerður samanburður milli þeirra sem notuðu aðallega metylfenidat og annarra. Að lokum var dánartíðni rannsóknarhópsins skoðuð 7 árum eftir inntökuviðtal. NIÐURSTÖÐUR Rannsóknarhópurinn kom marktækt oftar á bráðamóttökur Landspítala en almenningur. Meðalfjöldi koma rannsóknarhópsins á ári var 4,8 og 43% komu fjórum sinnum eða oftar á ári. Meirihluti koma var vegna geðrænna einkenna (65%) og þar af var þriðjungur vegna alvarlegra geðrænna einkenna. Algengustu líkamlegu vandamálin voru húðsýkingar og slys/ofbeldi. Ekki reyndist marktækur munur á þeim hluta hópsins sem notaði aðallega metylfenidat og önnur vímuefni. Dánartíðni var marktækt hækkuð hjá rannsóknarhópnum og áhættuhlutfall fyrir andláti var 26,4 (vikmörk 16,7-41,5). ÁLYKTUN Einstaklingar sem nota vímuefni í æð tilheyra viðkvæmum hópi með flókin geðræn og líkamleg vandamál. Mikilvægt er að þessir einstaklingar hafi greiðan aðgang að gagnreyndri fíknimeðferð en ekki síður að almennri heilbrigðisþjónustu. Þá þjónustu þarf að laga að þörfum hópsins og hafa að markmiði að draga úr skaðsemi vímuefnanotkunar þannig að viðkomandi hafi heilsu og öðlist getu og áhugahvöt til að hætta vímuefnanotkun.
  • Accelerated decline in quadriceps area and Timed Up and Go test performance are associated with hip fracture risk in older adults with impaired kidney function.

   Marques, Elisa A; Elbejjani, Martine; Viana, João L; Gudnason, Vilmundur; Sigurdsson, Gunnar; Lang, Thomas; Sigurdsson, Sigurdur; Aspelund, Thor; Siggeirsdottir, Kristin; Launer, Lenore; et al. (Elsevier, 2021-03-16)
   Objective: This study aimed to examine whether an accelerated decline in quadriceps cross-sectional area (CSA), attenuation (a surrogate of quality), and strength, as well as lower limb muscular function, are associated with hip fractures in older adults with impaired kidney function. Design: Prospective population-based study. Setting: Community-dwelling old population in Reykjavik, Iceland. Subjects: A total of 875 older adults (mean baseline age 76 years) from the Age, Gene/Environment Susceptibility (AGES)-Reykjavik Study with impaired kidney function. Methods: Quadriceps CSA and density were determined using computed tomography (CT), knee extension strength was measured with an isometric dynamometer chair, and muscular function was assessed using the Timed Up and Go (TUG) test. All muscle-related measurements were assessed twice over a mean follow-up of 5.2 years. Data on hip fracture incidence was obtained from medical records during a maximum of 8.4 years of follow-up time. Results: Fully adjusted cox-proportional hazard regression models showed that a faster decline in quadriceps CSA and TUG test performance were significantly associated with increased hip fracture risk (HR = 1.55, 95% CI = 1.02-2.36, and HR = 1.80, 95% CI = 1.19-2.72, respectively). A faster decrease in quadriceps density and isometric knee extension strength were not associated with fracture risk. Conclusions: Accelerated decline in CT-derived quadriceps CSA and muscular function, as measured by the TUG test's performance, are predictive of hip fracture risk in older adults with impaired kidney function. TUG test is a simple measure and easily included in routine medical examinations, compared to CT scans, which seems to be useful for identifying a subgroup of individuals with high risk of fracture. Keywords: Chronic kidney disease; Computed tomography; Estimated glomerular filtration rate; Fracture; Muscular function.
  • Computed tomography-based skeletal muscle and adipose tissue attenuation: Variations by age, sex, and muscle.

   Figueiredo, Pedro; Marques, Elisa A; Gudnason, Vilmundur; Lang, Thomas; Sigurdsson, Sigurdur; Jonsson, Palmi V; Aspelund, Thor; Siggeirsdottir, Kristin; Launer, Lenore; Eiriksdottir, Gudny; et al. (Elsevier, 2021-03-10)
   Objective: This study aimed to investigate how skeletal muscle attenuation and adipose tissue (AT) attenuation of the quadriceps, hamstrings, paraspinal muscle groups and the psoas muscle vary according to the targeted muscles, sex, and age. Design: Population-based cross-sectional study. Setting: Community-dwelling old population in Reykjavik, Iceland. Subjects: A total of 5331 older adults (42.8% women), aged 66-96 years from the Age, Gene/Environment Susceptibility (AGES)- Reykjavik Study, who participated in the baseline visit (between 2002 and 2006) and had valid thigh and abdominal computed tomography (CT) scans were studied. Methods: Muscle attenuation and AT attenuation of the quadriceps, hamstrings, paraspinal muscle groups and the psoas muscle were determined using CT. Linear mixed model analysis of variance was performed for each sex, with skeletal muscle or AT attenuation as the dependent variable. Results: Muscle attenuation decreased, and AT attenuation increased with age in both sexes, and these differences were specific for each muscle, although not in all age groups. Age-related differences in muscle and AT attenuation varied with specific muscle. In general, for both sexes, skeletal muscle attenuation of the hamstrings declined more than average with age. Men and women displayed a different pattern in the age differences in AT attenuation for each muscle. Conclusions: Our data support the hypotheses that skeletal muscle attenuation decreases, and AT attenuation increases with aging. In addition, our data add new evidence, supporting that age-related differences in skeletal muscle and AT attenuation vary between muscles. Keywords: Computed tomography; Fat; Thigh muscles; Tissue density; Trunk muscles.
  • Cesarean birth, obstetric emergencies, and adverse neonatal outcomes in Iceland during a period of increasing labor induction.

   Gunnarsdóttir, Jóhanna; Swift, Emma M; Jakobsdóttir, Jóhanna; Smárason, Alexander; Thorkelsson, Thordur; Einarsdóttir, Kristjana; 1Centre of Public Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland. 2Department of Obstetrics and Gynecology, Landspitali - The National University Hospital of Iceland, Reykjavik, Iceland. 3Faculty of Nursing - Department of Midwifery, University of Iceland, Reykjavik, Iceland. 4Institution of Health Science Research, University of Akureyri and Akureyri Hospital, Akureyri, Iceland. 5Division of Neonatal Intensive Care, Children's Medical Center, Landspitali - The National University Hospital of Iceland, Reykjavik, Iceland. (Wiley, 2021-06-16)
   Background: The rate of labor induction has risen steeply throughout the world. This project aimed to estimate changes in the rates of adverse maternal and neonatal outcomes in Iceland between 1997 and 2018, and to assess whether the changes can be explained by an increased rate of labor induction. Methods: Singleton live births, occurring between 1997 and 2018, that did not start by prelabor cesarean, were identified from the Icelandic Medical Birth Register (n = 85 971). Rates of intrapartum cesarean birth (CB), obstetric emergencies, and neonatal outcomes were calculated, and adjusted risk ratios (aRRs) and 95% confidence intervals (CIs) were estimated with log-binomial regression (reference: 1997-2001). Adjustments were made for: (a) maternal characteristics, and (b) labor induction and gestational age. Results: The rate of labor induction increased from 13.6% in the period 1997-2001 to 28.1% in the period 2014-2018. The rate of intrapartum CB decreased between the periods of 1997-2001 and 2014-2018 for both primiparous (aRR 0.76, 95% CI: 0.69 to 0.84) and multiparous women (aRR 0.55, 95% CI: 0.49 to 0.63). The rate of obstetric emergencies and adverse neonatal outcomes also decreased between these time periods. Adjusting for labor induction did not attenuate these associations. Conclusions: The rates of adverse maternal outcomes and adverse neonatal outcomes decreased over the study period. However, there was no evidence that this decrease could be explained by the increased rate of labor induction. Keywords: cesarean; labor induction; neonatal outcome; obstetric emergencies.
  • Medication calculation skills of graduating nursing students within European context.

   Elonen, Imane; Salminen, Leena; Brasaitė-Abromė, Indrė; Fuster, Pilar; Kukkonen, Pia; Leino-Kilpi, Helena; Löyttyniemi, Eliisa; Noonan, Brendan; Stubner, Juliane; Svavarsdóttir, Margrét H; et al. (Wiley, 2021-06-08)
   Aim: The aim of this study is to evaluate the medication calculation skills of graduating nursing students in six European countries and analyse the associated factors. Background: Medication calculation skills are fundamental to medication safety, which is a substantial part of patient safety. Previous studies have raised concerns about the medication calculation skills of nurses and nursing students. Design: As part of a broader research project, this study applies a multinational cross-sectional survey design with three populations: graduating nursing students, nurse managers and patients. Methods: The students performed two calculations (tablet and fluid) testing medication calculation skills requiring different levels of conceptual understanding and arithmetic. The managers and patients answered one question about the students' medication kills. In total, 1,796 students, 538 managers and 1,327 patients participated the study. The data were analysed statistically. The STROBE guideline for cross-sectional studies was applied. Results: Almost all (99%) of the students performed the tablet calculation correctly, and the majority (71%) answered the fluid calculation correctly. Older age, a previous degree in health care and satisfaction with their current degree programme was positively associated with correct fluid calculations. The patients evaluated the students' medication skills higher than the nurse managers did and the evaluations were not systematically aligned with the calculation skills tested. Conclusions: Nursing students have the skills to perform simple medication calculations, but a significant number of students have difficulties with calculations involving multiple operations and a higher level of conceptual understanding. Due to the variation in students' medication calculation skills and the unalignment between the managers' and patients' evaluations and the calculation tests, further research is needed. Relevance to clinical practice: Graduating nursing students enter clinical field as qualified professionals, but there is still room for improvement in their medication calculation skills. This calls for attention in the fields of clinical nursing, education and research. Keywords: drug dosage calculations; graduating nursing students; medication calculation skills; nurse managers; patients.
  • Prevalence and early-life risk factors of school-age allergic multimorbidity: The EuroPrevall-iFAAM birth cohort.

   Sigurdardottir, Sigurveig T; Jonasson, Kristjan; Clausen, Michael; Lilja Bjornsdottir, Kristin; Sigurdardottir, Sigridur Erla; Roberts, Graham; Grimshaw, Kate; Papadopoulos, Nikolaos G; Xepapadaki, Paraskevi; Fiandor, Ana; et al. (Wiley, 2021-06-08)
   Background: Coexistence of childhood asthma, eczema and allergic rhinitis is higher than can be expected by chance, suggesting a common mechanism. Data on allergic multimorbidity from a pan-European, population-based birth cohort study have been lacking. This study compares the prevalence and early-life risk factors of these diseases in European primary school children. Methods: In the prospective multicentre observational EuroPrevall-iFAAM birth cohort study, we used standardized questionnaires on sociodemographics, medical history, parental allergies and lifestyle, and environmental exposures at birth, 12 and 24 months. At primary school age, parents answered ISAAC-based questions on current asthma, rhinitis and eczema. Allergic multimorbidity was defined as the coexistence of at least two of these. Results: From 10,563 children recruited at birth in 8 study centres, we included data from 5,572 children (mean age 8.2 years; 51.8% boys). Prevalence estimates were as follows: asthma, 8.1%; allergic rhinitis, 13.3%; and eczema, 12.0%. Allergic multimorbidity was seen in 7.0% of the whole cohort, ranging from 1.2% (Athens, Greece) to 10.9% (Madrid, Spain). Risk factors for allergic multimorbidity, identified with AICc, included family-allergy-score, odds ratio (OR) 1.50 (95% CI 1.32-1.70) per standard deviation; early-life allergy symptoms, OR 2.72 (2.34-3.16) for each symptom; and caesarean birth, OR 1.35 (1.04-1.76). Female gender, OR 0.72 (0.58-0.90); older siblings, OR 0.79 (0.63-0.99); and day care, OR 0.81 (0.63-1.06) were protective factors. Conclusion: Allergic multimorbidity should be regarded as an important chronic childhood disease in Europe. Some of the associated early-life factors are modifiable and may be considered for prevention strategies. Keywords: allergic multimorbidity; allergic rhinitis; asthma; children; eczema.
  • International comparisons and holistic patient care.

   Zeitlin, J; Durox, M; Macfarlane, A; Alexander, S; Heller, G; Loghi, M; Nijhuis, J; Sól Ólafsdóttir, H; Mierzejewska, E; Gissler, M; et al. (Wiley, 2021-06-05)
  • The Impact of Histological Subtype on the Incidence, Timing, and Patterns of Recurrence in Patients with Renal Cell Carcinoma After Surgery-Results from RECUR Consortium.

   Abu-Ghanem, Yasmin; Powles, Thomas; Capitanio, Umberto; Beisland, Christian; Järvinen, Petrus; Stewart, Grant D; Gudmundsson, Eiríkur Orri; Lam, Thomas B; Marconi, Lorenzo; Fernandéz-Pello, Sergio; et al. (Elsevier, 2020-10-24)
   Background: Current follow-up strategies for patients with renal cell carcinoma (RCC) after curative surgery rely mainly on risk models and the treatment delivered, regardless of the histological subtype. Objective: To determine the impact of RCC histological subtype on recurrence and to examine the incidence, pattern, and timing of recurrences to improve follow-up recommendations. Design, setting, and participants: This study included consecutive patients treated surgically with curative intention (ie, radical and partial nephrectomy) for nonmetastatic RCC (cT1-4, M0) between January 2006 and December 2011 across 15 centres from 10 countries, as part of the euRopEan association of urology renal cell carcinoma guidelines panel Collaborative multicenter consortium for the studies of follow-Up and recurrence patterns in Radically treated renal cell carcinoma patients (RECUR) database project. Outcome measurements and statistical analysis: The impact of histological subtype (ie, clear cell RCC [ccRCC], papillary RCC [pRCC], and chromophobe RCC [chRCC]) on recurrence-free survival (RFS) was assessed via univariate and multivariate analyses, adjusting for potential interactions with important variables (stage, grade, risk score, etc.) Patterns of recurrence for all histological subtypes were compared according to recurrence site and risk criteria. Results and limitations: Of the 3331 patients, 62.2% underwent radical nephrectomy and 37.8% partial nephrectomy. A total of 2565 patients (77.0%) had ccRCC, 535 (16.1%) had pRCC, and 231 (6.9%) had chRCC. The median postoperative follow-up period was 61.7 (interquartile range: 47-83) mo. Patients with ccRCC had significantly poorer 5-yr RFS than patients with pRCC and chRCC (78% vs 86% vs 91%, p = 0.001). The most common sites of recurrence for ccRCC were the lung and bone. Intermediate-/high-risk pRCC patients had an increased rate of lymphatic recurrence, both mediastinal and retroperitoneal, while recurrence in chRCC was rare (8.2%), associated with higher stage and positive margins, and predominantly in the liver and bone. Limitations include the retrospective nature of the study. Conclusions: The main histological subtypes of RCC exhibit a distinct pattern and dynamics of recurrence. Results suggest that intermediate- to high-risk pRCC may benefit from cross-sectional abdominal imaging every 6 mo until 2 yr after surgery, while routine imaging might be abandoned for chRCC except for abdominal computed tomography in patients with advanced tumour stage or positive margins. Patient summary: In this analysis of a large database from 15 countries around Europe, we found that the main histological subtypes of renal cell carcinoma have a distinct pattern and dynamics of recurrence. Patients should be followed differently according to subtype and risk score. Keywords: Chromophobe; Clear cell; Follow-up; Papillary; RECUR database; Recurrence-free survival; Renal cell carcinoma.
  • A nationwide population-based prospective study of cirrhosis in Iceland.

   Olafsson, Sigurdur; Rögnvaldsson, Sigurjon; Bergmann, Ottar M; Jonasson, Jon G; Benitez Hernandez, Ubaldo; Björnsson, Einar S; 1Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, Landspitali-National University Hospital of Iceland, Reykjavik, Iceland. 2Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland. 3Department of Surgery, Landspitali-National University Hospital of Iceland, Reykjavik, Iceland. 4Department of Pathology, Landspitali-National University Hospital of Iceland, Reykjavik, Iceland. 5Department of Science/Biostatistics, Landspitali-National University Hospital of Iceland, Reykjavik, Iceland. (Elsevier, 2021-03-31)
   Background & aims: The incidence of cirrhosis in Iceland has been the lowest in the world with only 3 cases per 100,000 inhabitants. Alcohol consumption has almost doubled in Iceland from 1980 to 2016. Obesity has also risen and hepatitis C virus has spread among people who inject drugs in Iceland. The aim of this study was to evaluate the effects of these risk factors on the incidence and aetiology of cirrhosis in Iceland. Methods: The study included all patients diagnosed with cirrhosis for the first time during 2010-2015. Diagnosis was based on liver histology or 2 of 4 criteria: cirrhosis on imaging, ascites, varices, and/or elevated INR. Results: Overall, 157 patients were diagnosed, 105 (67%) males, mean age 61 years. The overall incidence was 9.7 cases per 100,000 inhabitants annually. Alcohol was the only underlying cause in 48/157 (31%), non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in 34/157(22%), and alcohol and hepatitis C together in 23/157(15%) were the most common causes. Only 6% of patients had an unknown cause of cirrhosis. Upon diagnosis, the median model for end-stage liver disease score was 11 (IQR 8-15), 53% were of Child-Pugh class A whereas 61 (39%) had ascites, 11% encephalopathy, and 8% variceal bleeding. In all, 25% of deaths were from HCC and 25% from liver failure. Conclusion: A major increase in incidence of cirrhosis has occurred in Iceland associated with increases in alcohol consumption, obesity, and hepatitis C. In a high proportion NAFLD was the aetiology and very few had unknown cause of cirrhosis. The highest death rate was from HCC. Lay summary: In a nationwide population-based study from Iceland, including all patients diagnosed with cirrhosis of the liver over a period of 5 years, we found the incidence of new cases had increased 3-fold compared with a previous study 20 years ago. The increase is attributable to increased alcohol consumption, an epidemic of diabetes and obesity, and infection with the hepatitis C virus. Furthermore, we found that with thorough investigations, a specific cause for cirrhosis could be found in 94% of patients. Patients with cirrhosis frequently die of liver cancer and other complications related to their liver disease. Keywords: AIH, autoimmune hepatitis; ALD, alcoholic liver disease; Aetiology of cirrhosis; Alcohol; CIF, cumulative incidence function; CRR, competing-risks regression; Cirrhosis; HCC, hepatocellular carcinoma; Hepatitis C; Incidence of cirrhosis; MELD, model for end-stage liver disease; NAFLD; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; NALD, non-alcoholic liver disease; NASH, non-alcoholic steatohepatitis; PBC, primary biliary cirrhosis; PSC, primary sclerosing cholangitis; SHRs, subhazard ratios.
  • Changes in the incidence of invasive disease due to Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Neisseria meningitidis during the COVID-19 pandemic in 26 countries and territories in the Invasive Respiratory Infection Surveillance Initiative: a prospective analysis of surveillance data.

   Brueggemann, Angela B; Jansen van Rensburg, Melissa J; Shaw, David; McCarthy, Noel D; Jolley, Keith A; Maiden, Martin C J; van der Linden, Mark P G; Amin-Chowdhury, Zahin; Bennett, Désirée E; Borrow, Ray; et al. (Elsevier, 2021-06)
   Background Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Neisseria meningitidis, which are typically transmitted via respiratory droplets, are leading causes of invasive diseases, including bacteraemic pneumonia and meningitis, and of secondary infections subsequent to post-viral respiratory disease. The aim of this study was to investigate the incidence of invasive disease due to these pathogens during the early months of the COVID-19 pandemic. Methods In this prospective analysis of surveillance data, laboratories in 26 countries and territories across six continents submitted data on cases of invasive disease due to S pneumoniae, H influenzae, and N meningitidis from Jan 1, 2018, to May, 31, 2020, as part of the Invasive Respiratory Infection Surveillance (IRIS) Initiative. Numbers of weekly cases in 2020 were compared with corresponding data for 2018 and 2019. Data for invasive disease due to Streptococcus agalactiae, a non-respiratory pathogen, were collected from nine laboratories for comparison. The stringency of COVID-19 containment measures was quantified using the Oxford COVID-19 Government Response Tracker. Changes in population movements were assessed using Google COVID-19 Community Mobility Reports. Interrupted time-series modelling quantified changes in the incidence of invasive disease due to S pneumoniae, H influenzae, and N meningitidis in 2020 relative to when containment measures were imposed. Findings 27 laboratories from 26 countries and territories submitted data to the IRIS Initiative for S pneumoniae (62 837 total cases), 24 laboratories from 24 countries submitted data for H influenzae (7796 total cases), and 21 laboratories from 21 countries submitted data for N meningitidis (5877 total cases). All countries and territories had experienced a significant and sustained reduction in invasive diseases due to S pneumoniae, H influenzae, and N meningitidis in early 2020 (Jan 1 to May 31, 2020), coinciding with the introduction of COVID-19 containment measures in each country. By contrast, no significant changes in the incidence of invasive S agalactiae infections were observed. Similar trends were observed across most countries and territories despite differing stringency in COVID-19 control policies. The incidence of reported S pneumoniae infections decreased by 68% at 4 weeks (incidence rate ratio 0.32 [95% CI 0.27-0.37]) and 82% at 8 weeks (0.18 [0.14-0.23]) following the week in which significant changes in population movements were recorded. Interpretation The introduction of COVID-19 containment policies and public information campaigns likely reduced transmission of S pneumoniae, H influenzae, and N meningitidis, leading to a significant reduction in life-threatening invasive diseases in many countries worldwide.
  • Reliability and Validity of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL): Portuguese Version.

   Marques, Cristiana Campos; Matos, Ana Paula; do Céu Salvador, Maria; Arnarson, Eiríkur Örn; Craighead, W Edward; 1Center for Research in Neuropsychology and Cognitive Behavioural Intervention (CINEICC), Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Coimbra, Rua do Colégio Novo, 3000-115, Coimbra, Portugal. cristiana.marques@uc.pt. 2Center for Research in Neuropsychology and Cognitive Behavioural Intervention (CINEICC), Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Coimbra, Rua do Colégio Novo, 3000-115, Coimbra, Portugal. 3School of Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Iceland, Landspítali -University Hospital, 101, Reykjavik, Iceland. 4Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Department of Psychology, Emory University, Atlanta, GA, USA. (Springer, 2021-05-28)
   This study examined the test-retest reliability, consensual, convergent and divergent validities, sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and accuracy of the Portuguese version of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime version (K-SADS-PL). Eighty-nine children/adolescents (65 psychiatric outpatients and 24 healthy controls) were interviewed with K-SADS-PL and completed measures of depressive and anxiety symptoms. The child's parent/caretaker completed the Child Behavior Checklist. Good to excellent values were obtained for test-retest reliability and consensual validity. For the convergent validity, moderate correlations between the K-SADS-PL and the corresponding self-report measures were observed. Divergent validity was acceptable for the K-SADS-PL diagnoses. The lowest values of sensitivity, specificity, and accuracy of the K-SADS-PL were 88, 88, and 91, respectively. The Portuguese version of K-SADS-PL proved to be a valid and reliable assessment instrument for children and adolescents, and was sensitive, specific and accurate when diagnosing mood, anxiety, adjustment, and attention-deficit/hyperactivity disorders. Keywords: Children/adolescents; K-SADS-PL; Portuguese version; Reliability; Validity.
  • Detection mode of childhood acute lymphoblastic leukaemia relapse and its effect on survival: a Nordic population-based cohort study.

   Jensen, Karen S; Oskarsson, Trausti; Lähteenmäki, Päivi M; Flaegstad, Trond; Schmiegelow, Kjeld; Vedsted, Peter; Albertsen, Birgitte K; Schrøder, Henrik; 1Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark. 2Department of Paediatric Oncology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden. 3Childhood Cancer Research Unit, Department of Women´s and Children´s Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 4Children's Hospital, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Iceland. 5Department of Paediatric and Adolescent Haematology/Oncology, Turku University Hospital, FICAN-West, Turku University, Turku, Finland. 6Department of Paediatrics, University of Tromsø and University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway. 7Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark. 8Institute of Clinical Medicine, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. 9Research Unit for General Practice, Department of Public Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark. (Wiley, 2021-05-27)
   Relapse constitutes the greatest threat to event-free survival after completion of treatment for childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL). However, evidence on optimal follow-up schedules is limited. The aims of the present population-based cohort study were to assess the value of current follow-up schedules after completion of Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology ALL protocol treatment and to estimate the impact of relapse detection mode on overall survival (OS). Among 3262 patients diagnosed between 1992 and 2014 and who completed treatment, 338 developed a relapse. Relapse detection was equally distributed between extra visits (50·8%) and scheduled follow-up visits (49·2%). All cases detected at an extra visit and 64·3% of cases detected at a scheduled visit presented with symptoms or objective findings. Neither the mode of detection {adjusted hazard ratio 0·95, [95% confidence interval (CI) 0·61-1·48] for scheduled visits} nor the duration of symptoms was an independent risk factor for OS after relapse. The estimated number of scheduled blood samples needed to diagnose one subclinical relapse during the first 5 years after treatment cessation was 1269 (95% CI 902-1637). In conclusion, based on OS data, scheduled visits after cessation of therapy seem to yield no extra benefit. These results should frame future follow-up strategies. Keywords: acute lymphoblastic leukaemia; cancer survivors; childhood leukaemia; recurrence; surveillance.
  • Genetic insight into sick sinus syndrome.

   Thorolfsdottir, Rosa B; Sveinbjornsson, Gardar; Aegisdottir, Hildur M; Benonisdottir, Stefania; Stefansdottir, Lilja; Ivarsdottir, Erna V; Halldorsson, Gisli H; Sigurdsson, Jon K; Torp-Pedersen, Christian; Weeke, Peter E; et al. (Oxford University Press, 2021-05)
   Aims: The aim of this study was to use human genetics to investigate the pathogenesis of sick sinus syndrome (SSS) and the role of risk factors in its development. Methods and results: We performed a genome-wide association study of 6469 SSS cases and 1 000 187 controls from deCODE genetics, the Copenhagen Hospital Biobank, UK Biobank, and the HUNT study. Variants at six loci associated with SSS, a reported missense variant in MYH6, known atrial fibrillation (AF)/electrocardiogram variants at PITX2, ZFHX3, TTN/CCDC141, and SCN10A and a low-frequency (MAF = 1.1-1.8%) missense variant, p.Gly62Cys in KRT8 encoding the intermediate filament protein keratin 8. A full genotypic model best described the p.Gly62Cys association (P = 1.6 × 10-20), with an odds ratio (OR) of 1.44 for heterozygotes and a disproportionally large OR of 13.99 for homozygotes. All the SSS variants increased the risk of pacemaker implantation. Their association with AF varied and p.Gly62Cys was the only variant not associating with any other arrhythmia or cardiovascular disease. We tested 17 exposure phenotypes in polygenic score (PGS) and Mendelian randomization analyses. Only two associated with the risk of SSS in Mendelian randomization, AF, and lower heart rate, suggesting causality. Powerful PGS analyses provided convincing evidence against causal associations for body mass index, cholesterol, triglycerides, and type 2 diabetes (P > 0.05). Conclusion: We report the associations of variants at six loci with SSS, including a missense variant in KRT8 that confers high risk in homozygotes and points to a mechanism specific to SSS development. Mendelian randomization supports a causal role for AF in the development of SSS. Keywords: KRT8; Atrial fibrillation; GWAS; Mendelian randomization; Sick sinus syndrome.
  • Iceland screens, treats, or prevents multiple myeloma (iStopMM): a population-based screening study for monoclonal gammopathy of undetermined significance and randomized controlled trial of follow-up strategies.

   Rögnvaldsson, Sæmundur; Love, Thorvardur Jon; Thorsteinsdottir, Sigrun; Reed, Elín Ruth; Óskarsson, Jón Þórir; Pétursdóttir, Íris; Sigurðardóttir, Guðrún Ásta; Viðarsson, Brynjar; Önundarson, Páll Torfi; Agnarsson, Bjarni A; et al. (Nature Publishing Group, 2021-05-17)
   Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) precedes multiple myeloma (MM). Population-based screening for MGUS could identify candidates for early treatment in MM. Here we describe the Iceland Screens, Treats, or Prevents Multiple Myeloma study (iStopMM), the first population-based screening study for MGUS including a randomized trial of follow-up strategies. Icelandic residents born before 1976 were offered participation. Blood samples are collected alongside blood sampling in the Icelandic healthcare system. Participants with MGUS are randomized to three study arms. Arm 1 is not contacted, arm 2 follows current guidelines, and arm 3 follows a more intensive strategy. Participants who progress are offered early treatment. Samples are collected longitudinally from arms 2 and 3 for the study biobank. All participants repeatedly answer questionnaires on various exposures and outcomes including quality of life and psychiatric health. National registries on health are cross-linked to all participants. Of the 148,704 individuals in the target population, 80 759 (54.3%) provided informed consent for participation. With a very high participation rate, the data from the iStopMM study will answer important questions on MGUS, including potentials harms and benefits of screening. The study can lead to a paradigm shift in MM therapy towards screening and early therapy.
  • Molecular genetics of inherited retinal degenerations in Icelandic patients.

   Thorsteinsson, Daniel A; Stefansdottir, Vigdis; Eysteinsson, Thor; Thorisdottir, Sigridur; Jonsson, Jon J; 1Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland. 2Department of Genetics and Molecular Medicine, Landspitali - National University Hospital of Iceland, Reykjavik, Iceland. 3Department of Physiology, BioMedical Center, Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland. 4Department of Ophthalmology, Landspitali - National University Hospital of Iceland, Reykjavik, Iceland. 5Department of Biochemistry and Molecular Biology, BioMedical Center, Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland. (Wiley, 2021-05-07)
   The study objective was to delineate the genetics of inherited retinal degenerations (IRDs) in Iceland, a small nation of 364.000 and a genetic isolate. Benefits include delineating novel pathogenic genetic variants and defining genetically homogenous patients as potential investigative molecular therapy candidates. The study sample comprised patients with IRD in Iceland ascertained through national centralized genetic and ophthalmological services at Landspitali, a national social support institute, and the Icelandic patient association. Information on patients' disease, syndrome, and genetic testing was collected in a clinical registry. Variants were reevaluated according to ACMG/AMP guidelines. Overall, 140 IRD patients were identified (point prevalence of 1/2.600), of which 70 patients had a genetic evaluation where two-thirds had an identified genetic cause. Thirteen disease genes were found in patients with retinitis pigmentosa, with the RLBP1 gene most common (n = 4). The c.1073 + 5G > A variant in the PRPF31 gene was homozygous in two RP patients. All tested patients with X-linked retinoschisis (XLRS) had the same possibly unique RS1 pathogenic variant, c.441G > A (p.Trp147X). Pathologic variants and genes for IRDs in Iceland did not resemble those described in ancestral North-Western European nations. Four variants were reclassified as likely pathogenic. One novel pathogenic variant defined a genetically homogenous XLRS patient group. Keywords: Iceland; eye diseases; genetics; hereditary; human genetics; population; retinitis pigmentosa.